Oleochemicals

Oleochemikalia są wytwarzane z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych i/lub surowców petrochemicznych.

Podstawowym procesem przetwarzania olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych w oleochemikalia jest hydroliza – rozbicie naturalnych trójglicerydów na surową glicerynę i mieszaninę surowych kwasów tłuszczowych pod wpływem wody, temperatury i ciśnienia.

Głównymi oleochemikaliami uzyskiwanymi z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych są kwasy tłuszczowe.

OECD opublikowało wytyczne w zakresie charakterystyki substancji oleochemicznych do celów oceny. Wytyczne te należy stosować przy identyfikacji substancji oleochemicznych do celów rozporządzeń REACH i CLP.

Dodatkową pomoc można uzyskać od Europejskiej Grupy Oleochemikaliów i Produktów Pokrewnych (APAG), grupy sektorowej Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC).

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)