Dlaczego prawidłowa identyfikacja ma takie znaczenie

Biała postać oparta na czerwonym znaku zapytaniaNależy znać swoją substancję, aby ustalić, czy jest ona objęta zakresem prawodawstwa UE w dziedzinie chemikaliów. Jeśli tak, w celu dalszego jej stosowania i wprowadzania do obrotu może być konieczne spełnienie określonych obowiązków prawnych.

Dokładne określenie tożsamości substancji pomoże:

  • dowiedzieć się, czy substancję należy zarejestrować w ECHA lub czy jest ona objęta wyłączeniem;
  • zidentyfikować innych rejestrujących i potencjalnych rejestrujących tę samą substancję. Rozporządzenie REACH określa wymóg współpracy przedsiębiorstw z innymi podmiotami produkującymi lub importującymi tę samą substancję w celu dokonania wspólnej rejestracji;
  • opracować profil tożsamości substancji (SIP) i stosowny graniczny skład dla zapewnienia przejrzystości zakresu wspólnego przedłożenia danych;
  • prowadzić prawidłową wymianę danych w celu uniknięcia powielania badań na zwierzętach i ponoszenia niepotrzebnych kosztów;
  • ustalić, czy substancja posiada zharmonizowaną klasyfikację albo czy jej zastosowanie podlega ograniczeniom lub wymaga zezwolenia;
  • skorzystać ze zgromadzonych przez inne podmioty informacji dotyczących oddziaływania substancji, jej potencjalnych zastosowań w łańcuchu dostaw oraz bezpieczniejszych zamienników.

Postępuj ze swoją substancją bezpiecznie w całym
łańcuchu dostaw!

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)