Hydrocarbon solvents

Rozpuszczalniki węglowodorowe powszechnie uzyskuje się z surowców naftowych. Zawierają one węglowodory należące do jednej lub więcej klas (np. liniowe, rozgałęzione lub cykliczne alkany i węglowodory aromatyczne).

Różnica między rodzajami rozpuszczalników węglowodorowych wynika głównie z różnych klas zawartych w nich węglowodorów i kombinacji długości łańcuchów węglowych. Kombinacja długości łańcuchów węglowych zależy od docelowego przedziału destylacji produktu końcowego. Długości łańcuchów węglowych rozpuszczalników węglowodorowych są zazwyczaj krótkimi frakcjami węglowodorowymi o liczbie atomów węgla od C5 do C20. Ze względu na zróżnicowanie składu materiałów początkowych wiele rozpuszczalników węglowodorowych wchodzi w zakres definicji substancji UVCB.

Główny proces przetwarzania surowców naftowych na rozpuszczalniki węglowodorowe to kombinacja różnych etapów przetwórczych, które mogą obejmować destylację surowca, hydroodsiarczanie, silne lub średnie uwodornianie i ostatecznie destylację i oderwanie składników lekkich.

Dodatkową pomoc można uzyskać od Stowarzyszenia Producentów Rozpuszczalników Węglowodorowych (HSPA), grupy sektorowej Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC).