Co nie jest substancją

Mieszaniny

Mieszanina to mieszanina lub roztwór dwóch lub większej liczby substancji. Zgodnie z prawodawstwem UE w dziedzinie chemikaliów mieszanin nie uznaje się za substancje.


Diagram przedstawiający powstawanie mieszaniny
Połączenie związków chemicznych A i B, które nie wchodzą w reakcję, nie jest substancją, lecz mieszaniną.
 

Mieszaninami mogą być:

 • szampony i mydła,
 • inne kosmetyki,
 • detergenty oraz
 • farby.

W przypadku produkcji lub importu mieszaniny w ilościach co najmniej jednej tony rocznie konieczna jest rejestracja poszczególnych substancji wchodzących w jej skład.

Wytwórca, który miesza poszczególne substancje w celu wytworzenia mieszaniny, nie musi rejestrować każdej substancji na podstawie REACH, chyba że jest również producentem lub importerem poszczególnych substancji zawartych w mieszaninie.

Wyroby

Substancje można wykorzystywać do produkcji przedmiotów o szczególnym kształcie, powierzchni, konstrukcji lub wyglądzie zewnętrznym. Jeżeli określony kształt, powierzchnia, konstrukcja lub wygląd zewnętrzny decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny, na podstawie prawodawstwa przedmiot jest określany jako wyrób.


Diagram przedstawiający powstawanie wyrobu

Następuje połączenie związków chemicznych A i B, które tworzą wyrób.

Wyrobami mogą być:

 • rowery,
 • gitary,
 • baterie,
 • koszulki oraz
 • płyty kompaktowe.

W przypadku produkcji lub importu wyrobu konieczna jest rejestracja poszczególnych substancji wchodzących w jego skład:

 • jeżeli substancja występuje w wyrobie w ilościach przekraczających jedną tonę rocznie oraz
 • jeżeli substancja jest przeznaczona do uwalniania się w normalnych warunkach stosowania, na przykład koszulka zapachowa.

Jeżeli substancja zawarta w wyrobie została już zarejestrowana do tego samego zastosowania, nie ma konieczności jej ponownej rejestracji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)