Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy używający substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję. 

Podczas stosowania substancji dalsi użytkownicy muszą przestrzegać warunków określonych w zezwoleniu, które dostawca powinien opisać w karcie charakterystyki.

Jak sprawdzić, czy zastosowanie substancji z załącznika XIV jest objęte zezwoleniem

Numer zezwolenia znajduje się w karcie charakterystyki dostarczonej przez dostawcę. Jest on także umieszczony na etykiecie substancji lub mieszaniny. Numer ma format „REACH/x/x/x". Jeśli nie można znaleźć tego numeru, należy skontaktować się z dostawcą.

Termin zgłoszenia i wymagane dane

ECHA powinna zostać powiadomiona w ciągu trzech miesięcy po pierwszym dostarczeniu substancji do dalszego użytkownika. Obowiązek ten powstaje po publikacji decyzji o udzieleniu zezwolenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Należy przedłożyć następujące informacje:

  • dane przedsiębiorstwa, 
  • numer zezwolenia, oraz 
  • dane kontaktowe. 

Można także przekazać dane o przeciętnej rocznej ilości używanej substancji i liczbie pracowników używających substancji.

Zgłoszenie za pomocą formularza internetowego

Zgłoszenie można złożyć jedynie poprzez aktywne konto w systemie REACH-IT (krok 1 i 2 poniżej). 
 
  1. Zarejestruj się w REACH-IT (możesz pominąć ten etap, jeżeli twoje przedsiębiorstwo ma już konto REACH-IT).
  2. Zaloguj się do REACH-IT, aby aktywować konto użytkownika (możesz pominąć ten etap, jeżeli chociaż raz zalogowałeś(-aś) się do REACH-IT).
  3. Aby przedłożyć zgłoszenie dalszego użytkownika, korzystając z formularza internetowego, kliknij na przycisk poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)