Badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD)

Podsumowanie

Jeżeli Państwa substancja podlega badaniom dotyczącym produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD), mogą Państwo złożyć do Agencji zgłoszenie PPORD, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku rejestracji.

Najpierw muszą Państwo zalogować się w systemie REACH-IT.

Należy przygotować zawiadomienie przy użyciu najnowszej wersji programu IUCLID i przedłożyć je za pośrednictwem systemu REACH-IT.

Przygotowywanie i przedkładanie dokumentacji

  1. Prosimy zapoznać się z podręcznikiem: Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD. 
  2. Należy utworzyć zgłoszenie PPORD w programie IUCLID.
  3. Za pomocą wtyczki Asystenta Sprawdzania w programie IUCLID należy wykryć wszelkie brakujące informacje i przeprowadzić wstępną kontrolę niektórych „reguł biznesowych".
  4. Należy skorzystać z wtyczki obliczania opłaty w programie IUCLID w celu oszacowania opłaty związanej z Państwa zgłoszeniem PPORD.
  5. Należy złożyć zgłoszenie PPORD za pośrednictwem REACH-IT.

Instrukcje postępowania krok po kroku można znaleźć w tekstach pomocy w systemie REACH-IT.

ECHA nadaje numer zgłoszenia PPORD po sprawdzeniu kompletności danych i otrzymaniu odpowiedniej opłaty PPORD.

Przygotowywanie i przedkładanie dokumentacji wnioskującej o przedłużenie PPORD

Wniosek o przedłużenie PPORD zostanie utworzony w programie IUCLID w ramach samoistnej aktualizacji bieżącego zgłoszenia, a następnie zostanie złożony za pośrednictwem systemu REACH-IT.

Uwaga: prosimy składać wniosek co najmniej cztery miesiące przed zakończeniem zwolnienia i dokonać opłaty w ciągu 30 dni, aby zagwarantować jego terminowe rozpatrzenie przez Agencję przed terminem wygaśnięcia.

Podczas przygotowywania dokumentacji w programie IUCLID prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku: Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD.