Przedkładanie raportu dalszego użytkownika odnośnie do różnic w klasyfikacji

Przedkładanie raportu za pośrednictwem REACH-IT

Procedurę przedkładania raportu - zob. podręcznik: Jak sporządzać raport dalszego użytkownika. Zwracamy uwagę, że wymóg zgłaszania nowej klasyfikacji ma zastosowanie do wszystkich substancji, zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)