Jak dokonywać zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania oraz jak je aktualizować

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu REACH-IT na stronie internetowej ECHA. W tym celu należy najpierw zarejestrować się w portalu REACH-IT i utworzyć konto.

Może się zdarzyć, że już utworzyłeś(-aś) konto, dokonałeś(-aś) jednego zgłoszenia lub kilku zgłoszeń i teraz chcesz je zaktualizować. Zgodnie z art. 41 rozporządzenia CLP, zgłaszający i rejestrujący muszą dołożyć wszelkich starań, aby uzgodnić jednolity wpis dla tej samej substancji, w związku z czym naturalne jest, że do zgłoszeń składa się aktualizacje.

W celu przygotowania i dokonania nowego zgłoszenia lub aktualizacji zgłoszenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Utwórz konto w REACH-IT
  Jeśli już masz konto, nie musisz tworzyć kolejnego konta do celów zgłoszenia. Jeśli zapomniałeś(-aś) swojego identyfikatora i/lub hasła do portalu Reach-IT, możesz skorzystać z formularza kontaktowego Kont ECHA i poprosić o pomoc.
 2. Utwórz grupę zgłoszenia (opcjonalnie)
  Zgłaszający mogą również utworzyć grupę producentów lub importerów i zgłosić ustaloną klasyfikację i oznakowanie substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania. Ten krok nie jest obowiązkowy. Grupa producentów i/lub importerów może zostać stworzona na portalu REACH-IT.
 3. Złóż swoje zgłoszenie / aktualizację zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania
  Możesz użyć narzędzia IUCLID bądź dokumentacji online. Jeżeli dokonałeś(-aś) swojego zgłoszenia w ramach dokumentacji rejestracyjnej, musisz dokonać aktualizacji rejestracji (art. 22 REACH) w celu zaktualizowania swojego zgłoszenia.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostępnych narzędzi i sprawdzenia i sprawdzenia, które z nich jest dla ciebie najodpowiedniejsze, kliknij poniższe linki.

   

  IUCLID
  Możesz określić wszystkie wymagane informacje w bazie IUCLID i utworzyć dokumentację zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania.
  • IUCLID pozwala na wprowadzenie więcej niż jednego składu dla tej samej substancji (np. ze względu na różne profile zanieczyszczeń) oraz powiązanie każdego składu z konkretną klasyfikacją i oznakowaniem. Należy pamiętać, że każdy zgłaszający może złożyć tylko jedno zgłoszenie w odniesieniu do jednej substancji oraz że IUCLID to jedyne narzędzie pozwalające na wprowadzenie kilku składów dla tej samej substancji.
  • Informacja ta może się okazać przydatna dla osób, które już wcześniej korzystały z IUCLID.
  • Narzędzie to może być również przydatne dla tych, którzy zamierzają dokonać rejestracji zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH w przypadku terminu rejestracji upływającego w 2018 r.

   

  Dokumentacja online
  Można wprowadzić wymagane dane ręcznie za pośrednictwem portalu REACH-IT.
  • Jeżeli musisz zgłosić niewielką liczbę substancji i nie korzystasz z bazy IUCLID, możesz wybrać wariant zgłoszenia online za pośrednictwem portalu REACH-IT.
  • Wariant ten może być odpowiedni dla małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli dotyczy niewielkiej liczby substancji i indywidualnych podmiotów prawnych.
  • Narzędzie on-line umożliwia zaakceptowanie klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych lub zarejestrowanych wcześniej przez inne przedsiębiorstwo.
  Uwaga: Jeżeli twoje obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP zostały objęte zgłoszeniami grupowymi, wyłącznie importer/producent, który złożył zgłoszenie w twoim imieniu, będzie w stanie aktualizować zgłoszenia. W związku z powyższym w razie konieczności dokonania aktualizacji zgłoszonej klasyfikacji będziesz musiał(-a) kontaktować się z importerem/producentem.
 4. Dokonaj swojego zgłoszenia/aktualizacji zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania
  • Po przygotowaniu pliku zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania w IUCLID, możesz złożyć je na stronie internetowej ECHA za pośrednictwem portalu REACH-IT. Możesz sprawdzić dokumentację przed jej złożeniem w ECHA przy wykorzystaniu wtyczki Asystent Sprawdzania („Validation Assistant") (Sprawdzenie reguł biznesowych). Strona internetowa IUCLID stanowi punkt dostępu do pobrania wtyczki IUCLID.
  • Jeśli korzystasz z dokumentacji online na portalu REACH-IT, to wskazówki w aplikacji poprowadzą cię przez proces składania zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania.

Zawartość publicznego wykazu klasyfikacji i oznakowania jest następnie regularnie aktualizowana. Wszystkie nowe zgłoszenia i aktualizacje istniejących już zgłoszeń zostaną uwzględnione przy następnym odświeżeniu danych.

Ważne informacje dotyczące aktualizowania zgłoszenia

Wymogi dotyczące identyfikacji

Aby dokonać pomyślnej aktualizacji, należy wyraźnie zaznaczyć, że zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania jest aktualizacją poprzedniego pomyślnie złożonego zgłoszenia, oraz uwzględnić następujące informacje obowiązkowe:

 • numer referencyjny zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania podlegającego aktualizacji: numer referencyjny ma następujący format 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX;
 • numer WE lub numer porządkowy przypisany do substancji;
 • numer poprzedniego zgłoszenia (dotyczy wyłącznie zgłoszeń złożonych w IUCLID);
 • przyczynę aktualizacji (np. zmiana klasyfikacji i oznakowania w celu spełnienia wymogów określonych w art. 41).

Wymogi szczegółowe dotyczące poszczególnych narzędzi

Aktualizacja zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania wymaga:

 • w IUCLID: podania przypisanego numeru referencyjnego (numeru zgłoszenia) w sekcji 1.3. W nagłówku dokumentu trzeba również podać numer poprzedniego zgłoszenia, zaznaczyć pole „update" (aktualizacja) i podać „update reason" (przyczynę aktualizacji).

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)