Skip to Content
Skip to Content

Iffinalizza l-applikazzjoni tiegħek

Jekk għandek każ b’saħħtu, uri dan billi tkun trasparenti u tevita talbiet ta’ kunfidenzjalità mhux meħtieġa fil-verżjonijiet pubbliċi tar-rapporti. Se tkun meħtieġ tipprovdi ġustifikazzjoni għal kwalunkwe informazzjoni li tiddikjara li hi kunfidenzjali. Jekk tkun ħbejt xi informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali fil-verżjoni pubblika tar-rapport, din l-informazzjoni għandha tkun immarkata bl-aħmar fil-verżjoni kunfidenzjali.

Ladarba tkun iffinalizzajt id-dokumenti, għandek toħloq is-sett ta’ data tas-sustanza IUCLID tiegħek u tehmeż id-dokumenti miegħu. Struzzjonijiet dettaljati jistgħu jinstabu fil-Manwal “Kif tħejji applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni.”

Iffinalizza l-applikazzjoni tiegħek

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2