Skip to Content
Skip to Content

Skopri jekk intix affettwat mill-awtorizzazzjoni

Biex issir taf jekk in-negozju tiegħek jistax jiġi affettwat mill-awtorizzazzjoni, jeħtieġ li jkollok ħarsa ġenerali tas-sustanzi u l-użi kollha tiegħek.

Sustanzi li ġew identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib serju ħafna (SVHCs) huma inklużi fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni (l-Anness XIV) u ma jistgħux jintużaw jew jitqiegħdu fis-suq wara data speċifikata tat-terminazzjoni, sakemm l-użu ma jkunx ġie awtorizzat jew eżentat mill-awtorizzazzjoni.

Biex tara jekk in-negozju tiegħek huwiex affettwat, għandek tivverifika jekk kwalunkwe waħda mis-sustanzi li tuża jew tqiegħed fis-suq hijiex inkluża fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni. Jekk is-sustanzi tiegħek huma inklużi fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni, għandek tivverifika li l-użi tiegħek mhumiex eżentati mill-awtorizzazzjoni (eżempji ta’ użi eżentati jinkludu sustanzi intermedji u R&D xjentifika). 

Skopri jekk intix affettwat mill-awtorizzazzjoni

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2