Isem kimiku alternattiv f'taħlitiet

Fornituri li huma mħassba dwar il-fatt li jiżvelaw il-kompożizzjoni sħiħa tat-taħlita, fuq it-tikketta jew fl-iskeda ta' dejta ta' sigurtà, jistgħu jitolbu l-użu ta' isem kimiku alternattiv għal sustanza sabiex iħarsu n-natura kunfidenzjali tan-negozju tagħhom, u b'mod partikolari, id-drittijiet tal-proprjetà intelletwali tagħhom.

Sal-1 ta' Ġunju 2015, il-fornituri għandhom jissottomettu t-talbiet tagħhom lill-ECHA jew lil Awtorità Kompetenti jiddependi fuq jekk it-taħlita hijiex ikklassifikata jew tikkettata skont CLP jew il-leġiżlazzjoni preċedenti (Direttiva dwar Preparazzjonijiet Perikolużi).

Talbiet skont CLP

Talbiet li jsegwu l-kriterji ta' klassifikazzjoni CLP għandhom jiġu sottomessi lill-ECHA, mhux lil Awtorità Kompetenti. Kwalunkwe talba għal ismijiet alternattivi ta' sustanzi kimiċi approvati mill-ECHA tkun valida fl-Istati Membri kollha tal-UE. Dan l-isem alternattiv jista' jintuża biss fuq it-tikketta u fl-iskeda informattiva ta' sigurtà tat-taħlita minflok l-isem tas-sustanza.

Isem alternattiv ta' sustanza kimika jista' jiġi approvat biss f'dawn il-każijiet:

  • Meta s-sustanza ma jkollhiex limitu ta' esponiment tal-post tax-xogħol komunitarju.
  • L-użu tal-isem alternattiv jissodisfa l-ħtieġa li tkun ipprovduta biżżejjed informazzjoni biex jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol u li r-riskji li jirriżultaw mill-maniġġar tat-taħlita jistgħu jiġu kkontrollati.
  • Is-sustanza hija kklassifikata biss f'xi klassijiet ta' periklu (CLP, Anness III, 1.4.1).

Talbiet għall-użu ta' isem ta' sustanza kimika alternattiva skont CLP huma soġġetti għal ħlas. B'mod ġenerali, il-ħlas jiddependi mid-daqs tal-kumpanija u n-numru ta' taħlitiet f'talba.

Referenza legali

(CLP, Artikolu 24 u Anness I, 1.4.1)

Talbiet skont id-Direttiva dwar Preparazzjonijiet Perikolużi

Talbiet li jsegwu l-kriterji ta' klassifikazzjoni tad-Direttiva dwar Preparazzjonijiet Perikolużi (DPD) għandhom jiġu sottomessi lill-Awtorità Kompetenti f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE fejn it-taħlita titqiegħed fis-suq. Jekk l-isem alternattiv jiġi approvat mill-Awtorità Kompetenti qabel l-1 ta' Ġunju 2015, jista' jintuża fit-taħlitiet speċifikati fl-approvazzjoni anki wara l-1 ta' Ġunju 2015.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)