Pittogrammi CLP

Pittogramma tal-periklu hija immaġni fuq tikketta li tinkludi simbolu ta' twissija u kuluri speċifiċi maħsuba biex jipprovdu informazzjoni dwar il-ħsara li sustanza jew taħlita partikolari jistgħu jikkawżaw lil saħħitna jew lill-ambjent. Ir-Regolament CLP introduċa sistema ġdida ta' klassifikazzjoni u ttikkettar għal sustanzi kimiċi perikolużi fl-Unjoni Ewropea. Il-pittogrammi nbidlu wkoll u huma skont is-Sistema Globalment Armonizzata tan-Nazzjonijiet Uniti.

Ikklikkja fuq il-pittogrammi biex tasal għad-deskrizzjoni rilevanti

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Xi tfisser?
  Fih gass taħt pressjoni; jista' jisplodi jekk jissaħħan.
  Fih gass imkessaħ; jista' jikkawża ħruq jew dannu minn temperaturi baxxi.

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha
  Kontenituri tal-gass

  Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Ipproteġi mid-dawl tax-xemx
  Ilbes ingwanti kiesħa li ma jinfedx minnhom/ilqugħ għall-wiċċ/protezzjoni għall-għajnejn.
  Ikkonsulta tabib minnufih.
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  Ma jeżisti ebda simbolu għal din il-pittogramma ta' perikolu.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Xi tfisser?
  Splussiv instabbli
  Splussiv; periklu li jisplodu kollha f'daqqa
  Splussiv; periklu serju ta' projezzjoni
  Splussiv; periklu ta' nar, blast jew projezzjoni
  Jista' jisplodi f'daqqa fin-nar

  Eżempji ta' fejn tista' ssibha
  Logħob tan-nar, ammunizzjoni

  Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel l-użu
  Tmissux qabel ma tkun fhimt u qrajt l-istruzzjonijiet kollha ta' prekawzjoni
  Żomm il-bogħod mis-sħana/xrar tan-nar/fjammiet mikxufa/uċuh jaħarqu. – Tpejjipx
  Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wċċ
  Uża t-tagħmir personali protettiv kif meħtieġ
  Riskju ta' splużjoni f'każ ta' nar
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Xi tfisser?
  Jista' jikkawża jew iżid in-nar; ossidant.
  Jista' jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi.

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha
  Bliċ, ossiġenu għal skopijiet mediċi
 • Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Żomm ‘il bogħod mis-sħana/xrar tan-nar/fjammiet mikxufa/uċuh jaħarqu. –Tpejjipx
  Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
  Laħlaħ mill-ewwel l-ilbies ikkontaminat u l-ġilda b'ħafna ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Xi tfisser?
  Gass li jaqbad malajr ħafna
  Gass li jaqbad
  Aerosol li jaqbad malajr ħafna
  Aerosol li jaqbad
  Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna
  Likwidu u fwar li jaqbdu
  Solidu li jaqbad

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha
  Żejt tal-lampi, petrol, soluzzjonijiet għat-tneħħija taż-żebgħa tad-dwiefer
 • Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.
  Żomm 'il bogħod mis-sħana/mix-xrar/ fjammiet mikxufa/ uċuh jaħarqu - Tpejjipx
  Żomm il-kontenitur magħluq sew
  Żomm frisk
  Ipproteġi mid-dawl tax-xemx
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Xi tfisser?
  Jista' jkun korrużiv għall-metalli
  Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha
  Soluzzjonijiet/ likwidi għat-tindif tad-drenaġġ, aċidu aċetiku, aċidu idrokloriku, ammonijaka 
 • Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej
  Aħsel/laħlaħ…sewwa wara li tużah
  Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ
  Aħżen f'post imsakkar
  Żomm biss fil-kontenitur oriġinali
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Xi tfisser?
  Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja
  Jista' jikkawża ħedla jew sturdament
  Jista' jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda
  Jikkawża irritazzjoni serja għall-għajnejn
  Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda
  Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'
  Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda
  Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm
  Jagħmel il-ħsara għas-saħħa pubblika u għall-ambjent billi jkisser l-ożonu fl-atmosfera superjuri

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha
  Deterġenti tal-ħasil, likwidi għat-tindif tat-tojlits, fluwidi li jkessħu

  Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej
  Uża biss barra jew f'post ventilat sew
  Jekk jittieħed fin-nifs: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs
  Jekk jinbela': ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'siktek
  Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
  Jekk fuq il-ġilda: Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma.
  Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
  Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qiegħed tuża dan il-prodott. 
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Xi tfisser?
  Fatali jekk jinbela'
  Fatali jekk imiss mal-ġilda
  Fatali jekk jinxtamm
  Tossiku: jekk jinbela'
  Tossiku meta jmiss mal-ġilda
  Tossiku jekk jinxtamm

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha
  Pestiċidi, bijoċidi, metanol
 • Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Laħlaħ... sewwa wara li tużah.
  Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qiegħed tuża dan il-prodott.
  Jekk jinbela': ċempel immedjatament liċ-ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew lil tabib
  Laħlaħ ħalqek
  Aħżen f'kontenitur magħluq
  Iddaħħalx fl-għajnejn, fuq il-ġilda, jew fuq il-ħwejjeġ.
  Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
  Jekk fuq il-ġilda: Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma
  Neħħi/Inża' mill-ewwel l-ilbies ikkontaminat.
  Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.
  Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.
  Uża biss barra jew f'post ventilat sew
  Ilbes protezzjoni respiratorja.
  Jekk jittieħed fin-nifs: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs
  Aħżen f'post imsakkar
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Xi tfisser?
  Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs
  Jagħmel ħsara lill-organi
  Jista' jagħmel ħsara lill-organi
  Jista' jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf
  Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf
  Jista' jikkawża l-kanċer
  Suspettat li jikkawża l-kanċer
  Jista' jikkawża difetti ġenetiċi
  Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi
  Jista' jikkawża sintomi ta' allerġija jew ta' ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jinxtamm

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha?
  Terpentina, petrol, żejt tal-lampi

  Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Jekk jinbela': ċempel immedjatament lil ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew lil tabib
  TIPPROVOKAX ir-remettar
  Aħżen f'post imsakkar
  Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.
  Aħsel/Laħlaħ sewwa wara li tużah.
  Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qiegħed tuża dan il-prodott.
  Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx
  Jekk espost: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib
  Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel l-użu
  Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt l-istruzzjonijiet kollha ta' prekawzjoni.
  Uża' t-tagħmir personali protettiv kif meħtieġ
  Jekk espost jew imħasseb: Ikkonsulta tabib
  Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej
  F'każ ta' ventilazzjoni inadegwata ilbes protezzjoni respiratorja
  Jekk jittieħed fin-nifs: Jekk in-nifs ikun diffiċli, esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Xi tfisser?
  Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti fit-tul
  Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti fit-tul

  Eżempji ta' fejn nistgħu insibuha?
  Pestiċidi, bijoċidi, petrol, terpentina

  Eżempji ta' dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni
  Evita r-rilaxx fl-ambjent
  Iġbor it-tixrid
 • Simboli li ser jinqatgħu:

  Image

Categories Display