Vielu identificēšana

Uzņēmumiem ir skaidri jāidentificē vielas, ko tie ražo vai importē. Tas ļauj uzņēmumiem kopīgi reģistrēt to pašu vielu saskaņā ar REACH noteikto principu “viena viela, viena reģistrācija”.
 

Skaidri norādiet, ko jūs reģistrējat – galvenais reģistrētājs
  • Norādiet reģistrētās vielas robežsastāvu visu pārējo reģistrētāju vārdā. Ja sastāvi ir ļoti mainīgi vai ja tiem ir dažāda klasifikācija, jums ir jānorāda vairāk nekā viens robežsastāvs.
  • Sniedziet informāciju par testa materiālu attiecībā uz katru parametra izpētes ierakstu IUCLID.
  • Sniedziet informāciju par testa materiālu visu pārējo reģistrētāju vārdā. Ir jāiekļauj sastāvdaļu vai sastāvdaļu grupu identitāte, kā arī to koncentrācijas vērtības katram testa materiālam, kas izmantots, lai iegūtu datus informācijas prasību izpildei saskaņā ar REACH regulas VII–XI pielikumu.
  • Norādiet visus raksturīgos parametrus, kas attiecināmi uz nanoformām vai līdzīgu nanoformu kopumiem, ja reģistrējat vielas nanoformas.

Tas pats ieteikums ir spēkā, ja esat vienīgais savas vielas reģistrētājs.

Kā vienotā iesnieguma dalībnieks pārliecinieties, ka jūsu vielas tiesību subjekta sastāvs nepārsniedz robežsastāvu, kas norādīts galvenā reģistrētāja dokumentācijā. .

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)