Ieteikumi reģistrētājiem

Ieteikumi reģistrētājiem

Ieteikumi reģistrētājiem

Visi reģistrētāji, kas iesnieguši pieteikumu saskaņā ar REACH regulu, tiek mudināti pēc savas iniciatīvas atjaunināt un pārskatīt sniegto informāciju, lai uzlabotu savu reģistrācijas dokumentāciju kvalitāti. Turpmāk sniegto ieteikumu pamatā ir ECHA konstatējumi, kas izriet no izvērtēšanas, un ar tiem tiek izpildīts REACH regulas 54. pantā noteiktais ECHA pienākums publicēt izvērtēšanas ieteikumus.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.