Az anyagok és keverékek besorolása

A osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet (CLP) egyik alapvető elve az anyag vagy keverék a gyártó, az importőr vagy a továbbfelhasználó általi saját osztályozása.

Ez magában foglalja az anyag vagy keverék veszélyeinek azonosítását és a veszélyekre vonatkozó információk összehasonlítását a CLP-ben meghatározott kritériumokkal. Az osztályozás az anyag vagy keverék veszélyes tulajdonságain, nem pedig az expozíció és a kockázat valószínűségén alapul.

A saját osztályozás célja annak meghatározása, hogy egy vegyi anyag vagy keverék jelent-e fizikai, egészségi és / vagy környezeti veszélyt, és hogy megfelelő címkézéssel közöljék ezeket a veszélyeket a szállítói láncban a terméket forgalomba hozatalakor, függetlenül az előállított anyag vagy keverék mennyiségétől.

Saját osztályozás

A CLP szerint az anyagot önállóan kell osztályozni, ha nem rendelkezik harmonizált osztályozással a CLP VI. mellékletében, és veszélyes tulajdonsági vannak. Olyan anyag esetében, amely már harmonizált osztályozással (a CLP VI. mellékletében szereplő besorolási tétellel) rendelkezik, a harmonizált veszélyességi osztályozás jogilag kötelező érvényű a besorolási tételben szereplő veszélyességi osztályok és felosztások tekintetében. A besorolási tételben nem szereplő veszélyességi osztályokat és felosztásokat értékelni és szükség szerint önállóan osztályozni kell.

Egyes harmonizált osztályozások alól vannak kivételek, ha például a forgalomba hozott anyag eltérő fizikai állapotával vagy formájával vagy a VI. mellékletben szereplő besorolási tételhez kapcsolódó megjegyzéssel igazolják. Ezenkívül a VI. mellékletben szereplő, minimum osztályozást jelentő osztályozást értékelni kell a rendelkezésre álló információk alapján, és ha vannak olyan adatok, amelyek az anyagnak a minimálisnál súlyosabb kategóriába sorolásához vezetnek, a súlyosabb kategóriát kell használni.

Figyelembe kell venni a veszélyes anyagokról szóló irányelv (DSD) CLP-re vonatkozó veszélyeinek „felváltásával” kapcsolatos egyéb bizonytalanságokat. Mindenesetre, ha egy anyagot önállóan osztályoznak (a CLP VI. mellékletében szereplő harmonizált osztályozás mellett), a döntést igazolni kell, és adott esetben meg kell állapodni más gyártókkal, importőrökkel vagy továbbfelhasználókkal.

Olyan anyag esetében, amely jelenleg nem rendelkezik VI. melléklet szerinti besorolási tétellel (azaz az anyagnak nincs harmonizált osztályozása egyetlen veszélyességi osztály tekintetében sem), a gyártónak vagy az importőrnek értékelni kell az összes vonatkozó veszélyességi osztályt, és a saját osztályozást minden olyan veszélyességi osztály esetében alkalmazni kell, amely tekintetében az osztályozási kritériumok teljesülnek.

A keverékeket a forgalomba hozatal előtt mindig önállóan kell osztályozni, mivel nem tartoznak a harmonizált osztályozás és címkézés (CLH) hatálya alá.

A saját osztályozás érdekében az osztályozást végzőnek össze kell gyűjtenie az összes rendelkezésre álló információt, és ki kell értékelnie azok megfelelőségét és megbízhatóságát. Ezután az információkat értékelni kell az osztályozási kritériumok és a megfelelő osztályozás alapján.

A keverékek osztályozására hasonló eljárásban kerül sor. A keverékeket magára a keverékre, a vizsgált hasonló keverékekre vagy a keverék egyes összetevőire vonatkozó adatok alapján osztályozhatják.

A gyártóknak, importőröknek és továbbfelhasználóknak figyelemmel kell kísérniük a legújabb tudományos és technikai fejlesztéseket és dönteniük kell, hogy újraértékelik-e az általuk forgalmazott anyagok vagy keverékek saját osztályozását.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)