Osztályozási és címkézési jegyzék

 

Mi az osztályozási és címkézési jegyzék?

Ez az adatbázis a gyártóktól és az importőröktől származó, bejelentett és regisztrált anyagokra vonatkozó osztályozási és címkézési információkat tartalmazza. Ezenkívül a harmonizált osztályok listáját (a CLP-rendelet VI. mellékletében szereplő 3.1 és 3.2 táblázat) és a valamennyi EU-s nyelvre lefordított harmonizált anyagok neveit is magában foglalja. 

Az információkat a vállalatok nyújtották be az osztályozási és címkézési bejelentésekben, illetve a regisztrálási dokumentációkban. A jegyzék fenntartásáról az ECHA gondoskodik, azonban az információk helytállóságát nem ellenőrzi és nem vizsgálja felül.

Az adatbázisban szereplő bejelentések és vegyi anyagok száma idővel nőni fog, mivel a vállalatok egyre több osztályozási és címkézési bejelentést és regisztrálási dokumentációt fognak küldeni. A nyilvános jegyzékben szereplő adatokat rendszeres időközönként frissítik.

A tárolt információk folyamatos javítása valamennyi érintett fél együttes erőfeszítését igényli. Kérjük, hogy a bejelentők ellenőrizzék a vegyi anyagaik osztályozásait a jegyzékben és aktualizálják a bejelentéseiket, amennyiben szükséges.

 

 

A jegyzékben szereplő információk

Az alábbi információk kerülnek közzétételre a CLP-rendeletnek (42. cikk) megfelelően:

  • a bizonyos veszélyességi osztályokba sorolt vegyi anyagok IUPAC-nomenklatúrájában szereplő elnevezés, illetve a REACH-rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felállított kategóriák, a rendelet 119. cikke (2) bekezdésének f) és g) pontjaiban foglaltak sérelme nélkül 
  • a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS) szereplő anyagnevek, amennyiben alkalmazható, valamint egyéb számazonosítók, amennyiben megfelelők és elérhetők
  • a vegyi anyag osztályozása és címkézése

Bármely közzétett anyagra vonatkozó valamennyi bejelentés szerepel a jegyzékben.  Ez magában foglalja a nem osztályozott anyagokra vonatkozó bejelentéseket is.

Keresés a jegyzékben

Töltse ki a keresési kritériumokat, továbbá olvassa el és fogadja el a kereséshez szükséges jogi nyilatkozatot. Nézze át a keresés eredményeit mutató táblázatot, és a View (nézet) oszlopban kattintson az ikonra egy adott anyag osztályozására és címkézésére vonatkozó információk összefoglalójáért.

Az osztályozási és címkézési összefoglaló oldal megjeleníti a CLP-kritériumoknak megfelelő harmonizált osztályozási és címkézési információt, ha az adott anyag harmonizált osztályozással és címkézéssel rendelkezik.

A REACH-rendelet szerinti regisztrálási folyamat során közös benyújtás keretében átadott bejelentéseket is külön jelölik.

Az ugyanahhoz az anyaghoz tartozó valamennyi bejelentés a számazonosítók szerint van csoportosítva és egyszerre megjelenítve.

Az adott anyagra vonatkozó azonos bejelentéseket egyesítették, és a bejelentők száma is fel van tüntetve. Ugyanarra az anyagra vonatkozóan többféle osztályozás is lehetséges, például a forgalomba hozott anyag különféle összetételéből, formájából vagy halmazállapotából kifolyólag.

Kattintson az információ ikonra a mellette lévő adatmező magyarázatához.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)