Alternatív vegyianyag-nevek a készítményekben

Azok a beszállítók, akik nem szeretnék felfedni a címkén vagy a biztonsági adatlapon egy keverék teljes összetételét, kérelmezhetik egy anyag alternatív kémiai elnevezésének használatát, hogy ezáltal védjék üzleti tevékenységük bizalmas jellegét és különösen saját szellemi tulajdonjogaikat.

A beszállítóknak 2015. június 1-ig be kell nyújtaniuk kérelmüket az ECHA-hoz vagy egy illetékes hatósághoz, attól függően, hogy a keverék osztályozása és címkézése a CLP-rendelet vagy a korábbi jogszabály (a veszélyes készítményekről szóló irányelv) szerint történt-e meg.

A CLP szerinti kérelmek

A CLP-rendelet osztályozási kritériumait követő kérelmeket az ECHA-hoz kell benyújtani, nem pedig az illetékes hatósághoz. Az ECHA által jóváhagyott alternatív kémiai elnevezés iránti kérelmek mindegyike az Európai Unió minden tagállamában érvényes lesz. Az anyag neve helyett azután ezt az alternatív kémiai elnevezést lehet használni a keverék címkéjén és biztonsági adatlapján.

Alternatív kémiai elnevezés csak az alábbi esetekben hagyható jóvá:

  • ha az anyag esetében nincs érvényben közösségi munkahelyi expozíciós határérték;
  • az alternatív kémiai elnevezés eleget tesz annak a kívánalomnak, hogy elegendő információt biztosítson a szükséges egészségügyi és biztonsági óvintézkedések megtételéhez a munkahelyen, és hogy a keverék kezelésével járó kockázatok ellenőrizhetőek legyenek;
  • az anyag csak bizonyos veszélyességi osztályokba tartozik (CLP-rendelet, 3. melléklet, 1.4.1. pont.)
    .

A CLP-rendelet szerint az alternatív kémiai elnevezés használata iránti kérelmek díjkötelesek. A díj általában a vállalat méretétől és a kérelemben szereplő keverékek számától függ.

Jogszabályi forrás

(CLP-rendelet, 24. cikk és 1. melléklet, 1.4.1. pont.) 

A veszélyes készítményekről szóló irányelv szerinti kérelmek

A veszélyes készítményekről szóló irányelv (DPD) osztályozási kritériumait követő kérelmeket az Európai Unió azon tagállamának illetékes hatóságához kell benyújtani, amelyben a keveréket forgalomba hozták. Ha az illetékes hatóság 2015. június 1. előtt jóváhagyja az alternatív elnevezést, az a jóváhagyó végzésben megnevezett keverékek esetében 2015. június 1. után is használható.

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)