Címkézés és csomagolás

Miután az anyag vagy keverék veszélyes tulajdonságait megállapították, ezeket megfelelően osztályozni kell.

A gyártóknak, az importőröknek, a továbbfelhasználóknak és a forgalmazóknak, valamint bizonyos árucikkek gyártóinak és importőreinek közölniük kell az azonosított veszélyeket a szállítói lánc többi szereplőjével, beleértve a fogyasztókat is.

Ez az anyagnak vagy keveréknek a forgalomba hozatal előtt a CLP-vel összhangban történő címkézésével történik, amennyiben:

  • Az anyag vagy keverék veszélyesként kerül besorolásra.
  • A keverék bizonyos küszöbérték fölött tartalmaz egy vagy több veszélyesként osztályozott anyagot.
  • Az anyag robbanásveszélyes tulajdonságokkal rendelkezik.

A CLP meghatározza a címke tartalmát és a különböző címkeelemek elrendezését. A címkét szilárdan rá kell erősíteni a csomagolás egy vagy több felületére, és a következő elemeket kell tartalmaznia:

  • A szállító neve, címe és telefonszáma
  • A lakosságnak szánt, csomagban lévő anyag vagy keverék névleges mennyisége (kivéve, ha ez a mennyiség a csomagon máshol már szerepel)
  • Termékazonosítók
  • Adott esetben veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések, figyelmeztető mondatok, óvintézkedésre vonatkozó mondatok és egyéb jogszabályok által előírt kiegészítő információk.

A CLP meghatározza a címkézés általános követelményeit a veszélyes anyagok és keverékek biztonságos felhasználásának és szállításának biztosítása érdekében. A címkézés alól vannak bizonyos kivételek, például a kis csomagolású (általában 125 ml-nél kisebb kiszerelésű) anyagok és keverékek, vagy amelyek más okból kifolyólag nehezen láthatók el címkével. A CLP-rendelet I. mellékletének 1.3. pontja további példákat is tartalmaz. Ezek a kivételek lehetővé teszik a szállítók számára, hogy elhagyják a címkeelemek közül azokat a figyelmeztető és/vagy óvintézkedésre vonatkozó mondatokat vagy piktogramokat, amelyeket alapesetben a CLP értelmében fel kellene tüntetni.

A veszélyes vegyi anyag csomagolását úgy kell megtervezni, kialakítani és lezárni, hogy annak tartalma ne juthasson ki. Tehát a csomagolás anyagának erősnek és szilárdnak kell lenni, és nem lehet olyan anyag, amelyet a csomagolásban lévő anyag vagy keverék megtámadhat. Az ismételt visszazárásra alkalmas záróelemmel ellátott csomagolásnak többszöri lezárását követően is meg kell akadályoznia a tartalom kijutását.

A lakossági értékesítésre szánt veszélyes anyagot tartalmazó csomagolás nem vonhatja magára a gyermekek figyelmét vagy keltheti fel kíváncsiságukat, vagy nem vezetheti félre a fogyasztókat. A csomagolásnak nem lehet az élelmiszernél, állateledelnél, gyógyhatású vagy kozmetikai anyagnál használthoz hasonló kiszerelése vagy külalakja.

Gyermekbiztos zár és tapintással érzékelhető figyelmeztetések

Gyermekbiztos zárral és / vagy a veszélyre felhívó, tapintással érzékelhető figyelmeztetéssel kell ellátni a lakossági értékesítésre szánt olyan anyagokat és keverékeket, amelyek bizonyos veszélyeket hordoznak, vagy ha a termék metanolt vagy diklór-metánt tartalmaz. Ezt a kötelezettséget kiváltó különböző veszélyeket a különös címkézési és csomagolási eseteket bemutató weboldal tekinti át, amelyre mutató link megtalálható ezen az oldalon is.

A címkézési és csomagolási követelményekkel kapcsolatban részletesebb iránymutatásért javasoljuk, hogy tekintse át a CLP-rendelet szerinti címkézésről és csomagolásról szóló útmutatót.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)