R4BP - Biosidivalmisterekisteri

R4BP3 on keskus, jonka kautta kaikki biosidivalmisteita koskevat hakemukset tehdään. Se sisältää toimintoja, joiden avulla teollisuus ja viranomaiset voivat täyttää lakisääteiset velvollisuutensa ja jakaa tietoja keskenään. 

Biosidiasetuksen (BPR, asetus (EU) N:o 528/2012) mukainen biosidivalmisteita koskevien tietojen toimittaminen alkoi 1. syyskuuta 2013. 

Tehoaineita ja biosidivalmisteita koskevia tietoja kerätään, järjestetään ja tallennetaan IUCLID-järjestelmän avulla. Hakemusta varten luodaan IUCLID-aineisto, joka toimitetaan kemikaalivirastolle ja kansallisille viranomaisille R4BP3:n kautta. IUCLID-ohjelman voi ladata IUCLID-verkkosivustolta. 

Tietojen ja hakemusten siirto  R4BP2:n aiemmasta versiosta R4BP3:een on nyt tehty. 

Jos et löydä R4BP3:sta tietoja, jotka koskevat R4BP2:een tallennettua lupaasi, se tarkoittaa, että R4BP2:ssa oleva lupatietueesi ei sisältänyt kelvollista luvanhaltijaa koskevan oikeushenkilön UUID -tunnistetta. Jotta tiedot voidaan siirtää lopullisesti R4BP2:sta R4BP3:een, nämä tiedot on liitetty virtuaaliseen oikeushenkilöön, eivätkä ne ole tällä hetkellä sinun tai minkään oikean yrityksen käytettävissä (”orvot” tiedot). Saat käyttöoikeudet R4BP3:n ”orpoihin” tietoihin noudattamalla tällä sivulla olevista, asiaankuuluvista linkeistä avautuvia ohjeita. Lisätietoa on kemikaaliviraston verkkosivuston ”Kysymyksiä ja vastauksia siirrosta” -osiossa. 

 

Categories Display