REACH-IT

REACH-IT on keskitetty tietotekniikkajärjestelmä, joka tukee teollisuutta, jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sekä Euroopan kemikaalivirastoa tietojen ja aineistojen turvallisessa toimittamisessa, käsittelyssä ja hallinnassa. Näillä kolmella osapuolella on käytettävissään REACH-IT-järjestelmän erityistoiminnot REACH- ja CLP-asetusten mukaisten velvollisuuksien täyttämistä varten. Lisäksi REACH-IT-järjestelmä toimii turvallisena viestintäkanavana näiden osapuolten välillä sekä tukee tietojen ja aineistojen käsittelyn ja arvioinnin koordinointia.