EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

EUSES-ohjelmisto auttaa sinua tekemään arvioinnin kemikaalien riskeistä. 

EUSES on yrityksille, viranomaisille ja tutkijoille tarkoitettu eurooppalainen vertailuväline, jonka avulla voidaan laatia biosidiasetuksen ja REACH-asetuksen mukaisia ympäristöaltistuksen arviointeja.

REACH-asetuksen osalta voidaan käyttää myös Chesaria, kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja raportoinnin välinettä.

EUSESia päivitettiin vuonna 2019, ja versiossa 2.2.0 tuetaan erityisesti biosidien aiheuttamien ympäristöaltistusten ja riskien arviointia. Uusia ja ajantasaistettuja ympäristöpäästöskenaarioita on lisätty, aineiden pääsyä suoraan ympäristöön koskeva päästöreitti on sisällytetty kaikkiin arviointivaiheisiin, ja saatavilla on SimpleTreat -mallin uusi versio (4.0), jossa arvioidaan aineen kulkeutumista ja vaiheita jäteveden puhdistamossa. 

Seuraa uutisamme ECHA:n kemikaaliturvallisuusarvioinnin välineistä ja pysy ajan tasalla. 

Categories Display