Miten luokitusta ja merkintöjä koskeva ilmoitus tehdään ja ajantasaistetaan.

Ilmoitus voidaan toimittaa ainoastaan sähköisesti ECHAn verkkosivuilla olevan REACH-IT-portaalin kautta. Tätä varten on kirjauduttava REACH-IT-portaaliin ja luotava käyttäjätili.

Sinulla on ehkä käyttäjätili ja olet tehnyt yhden tai useamman ilmoituksen ja haluat nyt ajantasaistaa ilmoituksen. CLP-asetuksen 41 artiklan mukaan ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä kaikin tavoin sopimaan luetteloon sisällytettävästä nimikkeestä yhden ja saman aineen kohdalla, joten ilmoitusten ajantasaistaminen on normaalia.

Uusi ilmoitus tai aiemman ilmoituksen ajantasaistus laaditaan ja toimitetaan seuraavasti:

 1. Luo käyttäjätili REACH-IT-portaalissa.
  Jos sinulla on jo käyttäjätili, ilmoituksen tekemistä varten ei tarvitse luoda uutta tiliä. Jos olet unohtanut REACH-IT-käyttäjätunnuksesi ja/tai salasanasi, voit pyytää apua ECHAn käyttäjätilien yhteydenottolomakkeella.
 2. Luo ilmoitusryhmä (valinnainen)
  Ilmoittajat voivat myös muodostaa valmistajien ja/tai tuojien ryhmän ja ilmoittaa sopimansa luokitukset ja merkinnät luokitusten ja merkintöjen luetteloon. Tämä ei ole pakollista. Valmistajien ja/tai tuojien ryhmä voidaan luoda REACHT-IT-portaalissa.
 3. Laadi luokitus- ja merkintäilmoitus tai aiemman ilmoituksen ajantasaistus
  Voit käyttää joko IUCLID- tai verkkoaineistoa. Jos ilmoitus on toimitettu rekisteröintiasiakirjojen osana, sinun on tehtävä rekisteröinnin ajantasaistus saattaaksesi ilmoituksen ajan tasalle (REACH-asetuksen 22 artikla).

  Lisätietoa käytettävissä olevista työkaluista sekä siitä, mikä työkalu sopii mihinkin tilanteeseen parhaiten, saa alla olevien linkkien kautta.

   

  IUCLID
  Voit eritellä kaikki tarvittavat tiedot IUCLID-ainetiedostossasi ja luoda luokitusta ja merkintöjä koskevan ilmoitusasiakirjan.
  • IUCLID-sovelluksessa samalle aineelle voidaan määrittää useampi kuin yksi koostumus (esimerkiksi erilaisten epäpuhtausprofiilien mukaan) ja yhdistää kuhunkin koostumukseen tietty luokitus ja merkinnät. Kukin ilmoittaja voi toimittaa vain yhden ilmoituksen kustakin aineesta. Tämä on ainoa työkalu, jolla voi toimittaa useita koostumuksia samalle aineelle.
  • IUCLID-sovellusta aiemmin käyttäneille tämä voi olla käytännöllistä.
  • Se on käytännöllistä myös niille, jotka aikovat toimittaa REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin vuodelle 2018 asetetun rekisteröintimääräajan noudattamiseksi.

   

  Verkkoaineisto
  Vaaditut tiedot voidaan viedä manuaalisesti REACH-IT-järjestelmään.
  • Jos ilmoitettavia aineita on vain muutama etkä käytä nyt IUCLID-järjestelmää, REACH-IT-järjestelmässä tehtävä online-ilmoitus voi olla sopivin vaihtoehto.
  • Se voi olla käytännöllinen vaihtoehto myös pk-yrityksille, jos ilmoitus koskee vain muutamia aineita ja yksittäisiä oikeushenkilöitä.
  • Online-työkalussa voi hyväksyä luokitus- ja merkintätiedot, jotka jokin toinen yritys on jo ilmoittanut tai rekisteröinyt.
  Huomaa: Jos luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat velvoitteesi on täytetty ryhmäilmoituksilla, ainoastaan ryhmäilmoituksen tehnyt tuoja/valmistaja voi ajantasaistaa ilmoituksia. Sinun on siis otettava yhteyttä kyseiseen tuojaan/valmistajaan, jos haluat ajantasaistaa ilmoitettua luokitusta.
 4. Toimita luokitus- ja merkintäilmoitus tai aiemman ilmoituksen ajantasaistus
  • Kun olet laatinut luokitus- ja merkintäilmoituksesi IUCLID-tiedostona, voit toimittaa tiedoston kemikaalivirastolle REACH-IT-portaalin kautta. Voit tarkistaa aineistosi ennen sen toimittamista kemikaalivirastolle käyttämällä ilmoituksen tarkistamisen toimintoa (Business Rules check). Kyseisen IUCLID-lisäohjelman voi ladata IUCLID-verkkosivuilta.
  • Jos olet käyttänyt REACH-IT-portaalissa olevaa verkkoaineistoa, sovelluksen ohjetekstit opastavat sinua luokitus- ja merkintäilmoituksen toimittamisessa.

Julkisen luokitusten ja merkintöjen luettelon sisältö päivitetään säännöllisin väliajoin. Kaikki uudet ilmoitukset ja aiempien ilmoitusten ajantasaistukset sisällytetään seuraavaan tietojen ajantasaistukseen.

Tärkeää tietoa ilmoituksen ajantasaistuksesta

Yksilöintivaatimukset

Jotta ajantasaistuksen toimitus onnistuisi, luokitus- ja merkintäilmoitus on selvästi yksilöitävä aiemman, onnistuneen ilmoituksen ajantasaistukseksi ja sen on sisällettävä seuraavat pakolliset tiedot:

 • ajantasaistettavan luokitus- ja merkintäilmoituksen täsmällinen viitenumero muodossa 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX
 • EY-numero tai aineelle annettu luettelonumero
 • aiemman ilmoituksen toimitusnumero (koskee vain IUCLID-sovelluksella tehtyjä ilmoituksia)
 • ajantasaistuksen syy (esim. luokituksen ja merkinnän muuttaminen 41 artiklan mukaisesti).

Eri työkaluja koskevat erityisvaatimukset

CLP-ilmoituksen ajantasaistus edellyttää seuraavaa:

 • IUCLIDissa: annettu viitenumero (ilmoitusnumero) on ilmoitettava kohdassa 1.3. Asiakirjan otsikossa on mainittava myös aiempi ilmoitusnumero, valittava "update"-kohta ja ilmoitettava ajantasaistuksen syy.

 

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)