Vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä seoksissa koskevat pyynnöt

 

Voit toimittaa ECHAlle pyynnön vaihtoehtoisen nimen käyttämisestä aineesta seoksissa, jotka on luokitettu, merkitty ja pakattu CLP-asetuksen mukaisesti.

Laadi pyyntö IUCLID  -työkalun uusimmalla versiolla ja toimita se käyttämällä jäljempänä olevaa erityistä verkkolomaketta.

Tärkeää: REACH-IT-tili on välttämätön laskutusta ja viestintää varten.

Pyynnön laatiminen

1. Luo itsellesi REACH-IT-tili, jos sitä ei vielä ole.

2. Laadi vaihtoehtoisen nimen pyyntöön liittyvä asiakirja-aineisto IUCLID -työkalulla.

Asiakirja-aineistoon on sisällytettävä seuraavat tiedot:

  • pyynnön esittäjän henkilötiedot
  • ehdotettu vaihtoehtoinen kemiallinen nimi
  • aineen tunnistetiedot ja koostumus
  • tiedot aineen luokituksesta ja merkinnöistä
  • sen seoksen kauppanimi (tai niiden seosten kauppanimet), joka sisältää (tai jotka sisältävät) ainetta, jolle vaihtoehtoista kemiallista nimeä haetaan
  • sen aineen käyttöturvallisuustiedote, jolle vaihtoehtoista kemiallista nimeä haetaan
  • sen seoksen (tai niiden seosten) käyttöturvallisuustiedote, joka sisältää (tai jotka sisältävät) kyseistä ainetta
  • perustelut, joista käy ilmi, että pyynnön esittäjällä on kaupallinen etu, jonka suojelemiseksi aineen tosiasiallinen nimi on aiheellista pitää salassa
  • perustelut, joista käy ilmi, että vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttö vastaa tarpeeseen antaa riittävästi tietoa, jotta työpaikoilla osataan ryhtyä tarvittaviin terveyttä ja turvallisuutta koskeviin varotoimiin, ja tarpeeseen varmistaa, että seoksen käsittelyyn liittyvät riskit ovat hallinnassa.

Ehdotettu vaihtoehtoinen kemiallinen nimi voi olla nimi, josta käyvät ilmi aineen tärkeimmät funktionaaliset kemialliset ryhmät, tai vaihtoehtoinen nimitys.

Vinkki: Vaihtoehtoista nimeä johdettaessa on suositeltavaa käyttää sanastohakemistoa (vaarallisista valmisteista annetun direktiivin liite VI, B osa).

Katso myös opas siitä, miten laadintaan pyyntö vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käytöstä seokseen sisältyvää ainetta varten


3. Lähetä IUCLID -tiedostosi ja vaaditut liitteet verkkolomakkeen avulla.

Ellet pyynnön lähetettyäsi saa vahvistusviestiä, ota yhteyttä ECHAn neuvontapalveluun."

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Saatuaan pyynnön ECHA suorittaa virustarkistuksen ja perusedellytysten tarkastuksen varmistaakseen, että kansio on täydellinen ja se voidaan käsitellä.

Jos asiakirja-aineisto läpäisee perusedellytysten tarkastuksen, ECHA lähettää sinulle laskun. Kun ECHA on saanut maksun, saat kuuden viikon kuluessa päätöksen vaihtoehtoisen nimen käyttöä koskevasta pyynnöstäsi.

Jos ECHA ei hyväksy pyyntöä vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käytöstä tai jos se myöhemmin muuttaa antamaansa vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käytön hyväksyntää tai peruuttaa sen, voidaan pyytää päätöksen tarkistusta. Tarkistuspyyntö täytyy toimittaa kahden kuukauden kuluessa päätöksen vastaanottamisesta, ja se pitää toimittaa käyttämällä erityistä verkkolomaketta.

Huomaa, että ECHA lähettää aina kaikki pyyntöä koskevat viestit, päätös mukaan lukien, REACH-IT-viestijärjestelmän kautta suoraan pyynnön toimittajalle.

Pyyntö, joka koskee vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskevan päätöksen tarkistamista

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)