ePIC-oppaat

ePIC-oppaan tarkoituksena on avustaa teollisia käyttäjiä ja viranomaiskäyttäjiä IT-järjestelmän käytössä, ja auttaa niitä täyttämään PIC-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista) mukaiset velvoitteensa.

Teollisuudelle tarkoitetussa ePIC-käyttöoppaassa annetaan yksityiskohtaisia ja kuvitettuja ohjeita teollisille käyttäjille siitä, miten vienti-ilmoitukset ja erityiset RIN-pyynnöt jätetään ja muista asiaankuuluvista tehtävistä.

Nimetyille kansallisille viranomaisille ja Euroopan komissiolle tarkoitetussa ePIC-oppaassa annetaan neuvoja viranomaiskäyttäjille siitä, miten teollisuuden toimittamat vienti-ilmoitukset ja muut PIC-asiakirjat tarkastetaan.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)