Luvallisia käyttöjä koskevan jatkokäyttäjän ilmoituksen toimittaminen

Jos olet jatkokäyttäjä ja käytät luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) sisältyvää ainetta toimitusketjussasi ylempänä olevalle hakijalle myönnetyn luvan perusteella, käytöstäsi on ilmoitettava kemikaalivirastolle. 

Ainetta käyttäessäsi joudut noudattamaan lupaehtoja, jotka toimittajan täytyy esittää käyttöturvallisuustiedotteessa.

Miten selvität, onko liitteen XIV sisältämän aineen käyttö luvallista

Lupanumero on toimittajasi käyttöturvallisuustiedotteessa. Se näkyy myös aineen tai seoksen merkinnöissä muodossa "REACH/x/x/x". Jos numeroa ei löydy, ota yhteys toimittajaan.

Määräaika ja mitä tietoa toimitetaan

Kemikaalivirastolle on ilmoitettava 3 kuukauden kuluessa siitä, kun yrityksellesi on toimitettu ainetta ensimmäisen kerran. Velvoite on voimassa, kun lupapäätös on julkaistu virallisessa lehdessä. 

Toimitettavat tiedot:

  • yrityksen tunnistetiedot 
  • lupanumero ja  
  • yhteystiedot. 

Tietoa voi toimittaa myös aineen käytön tyypillisestä vuotuisesta määrästä ja sitä käyttävän henkilöstön määrästä.

Toimita ilmoitus verkkolomakkeella

Ilmoituksen toimittamiseksi käytössäsi on oltava aktiivinen REACH-IT-tili (katso vaiheet 1 ja 2 alla). 
 
  1. Rekisteröidy REACH-ITiin (voit ohittaa tämän kohdan, jos yritykselläsi on jo REACH-IT-tili).
  2. Kirjaudu REACH-ITiin käyttäjätilisi aktivoimiseksi (voit ohittaa tämän kohdan, jos olet kirjautunut REACH-ITiin jo vähintään kerran).
  3. Klikkaa alla olevaa painiketta ja seuraa ohjeita toimittaaksesi jatkokäyttäjän raportin verkkolomaketta käyttäen.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)