Luvallisia käyttöjä koskevan jatkokäyttäjän ilmoituksen toimittaminen

Jos olet jatkokäyttäjä ja käytät luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) sisältyvää ainetta toimitusketjussasi ylempänä olevalle hakijalle myönnetyn luvan perusteella, käytöstäsi on ilmoitettava kemikaalivirastolle. 

Ainetta käyttäessäsi joudut noudattamaan lupaehtoja, jotka toimittajan täytyy esittää käyttöturvallisuustiedotteessa.

Miten selvität, onko liitteen XIV sisältämän aineen käyttö luvallista

Lupanumero on toimittajasi käyttöturvallisuustiedotteessa. Se näkyy myös aineen tai seoksen merkinnöissä muodossa ”REACH/x/x/x”. Jos numeroa ei löydy, ota yhteys toimittajaan.

Määräaika ja toimitettavat tiedot

Kemikaalivirastolle on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yrityksellesi on toimitettu ainetta ensimmäisen kerran. Velvoite on voimassa, kun lupapäätös on julkaistu virallisessa lehdessä. 

Toimitettavat tiedot:

  • yrityksen tunnistetiedot, 
  • lupanumero ja 
  • yhteystiedot. 

Tietoa voi toimittaa myös aineen käytön tyypillisestä vuotuisesta määrästä ja sitä käyttävän henkilöstön määrästä. Voit toimittaa myös lyhyen lisäkuvauksen käytöstä ja osallistumisesta mahdolliseen aineen korvaamiseen liittyvään toimintaan.

Toimita ilmoitus

Voidaksesi toimittaa ilmoituksen tarvitset aktiivisen REACH-IT-tilin (katso vaiheet 1 ja 2 alla). Linkit REACH-IT-työkaluun ovat tämän sivun oikealla puolella.

  • Rekisteröidy REACH-IT-järjestelmään (voit ohittaa tämän kohdan, jos yritykselläsi on jo REACH-IT-tili).
  • Kirjaudu REACH-IT-järjestelmään ja valitse päävalikosta ”Sallittuja käyttöjä koskevat jatkokäyttäjän ilmoitukset”.
  • Seuraa verkkotoimittamisen ohjetta.

Linkki ohjevideoon on saatavilla jäljempänä kohdassa ”RELATED”.

 

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)