Aineen tunnistaminen

REACH-asetus velvoittaa kaikki rekisteröijät antamaan riittävästi tietoa, jotta niiden aineet voidaan tunnistaa. Kustakin aineesta saa olla vain yksi rekisteröintiaineisto, joten samaa ainetta käyttävien yritysten on tehtävä rekisteröinti yhdessä.

 

Ilmoita selkeästi, mitä olet rekisteröinyt
  • Tarkista, että aineesta ilmoittamasi koostumus (oikeushenkilön aineen koostumus) on päärekisteröijän aineistossa ilmoitetun rekisteröidyn aineen tunnisteprofiilin (SIP) mukainen.

 

Hyödynnä kaikkia IUCLID-kenttien toimintoja
  • Jos olet päärekisteröijä, päivitä aineistosi kaikkien jäsenrekisteröijien puolesta hyödyntämällä aineen tunnistetietoprofiili- ja testimateriaalikenttien uusia ilmoittamistoimintoja.

 

Osoita testimateriaalin asianmukaisuus
  • Jos olet päärekisteröijä, ilmoita ainesosien tunnistetiedot ja pitoisuusarvot jokaisen sellaisen testimateriaalin osalta, jota on käytetty liitteissä VII–XI lueteltuja tietovaatimuksia koskevien tietojen tuottamisessa.
  • Anna testimateriaalitiedot IUCLID-järjestelmän jokaisen ominaisuustietueen asianmukaisissa kentissä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)