Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Suosituksia rekisteröijille

Suosituksia rekisteröijille

Kaikkia REACH-asetuksen mukaisia rekisteröijiä kehotetaan päivittämään ja tarkistamaan tietojaan aktiivisesti ja parantamaan siten rekisteröintiaineistojensa laatua. Seuraavat suositukset perustuvat havaintoihin, joita ECHA on tehnyt arvioinnin aikana, ja ne täyttävät ECHAn velvollisuuden julkaista arviointiin perustuvia suosituksia REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1