Suosituksia rekisteröijille

Suosituksia rekisteröijille

Suosituksia rekisteröijille

Kaikkien REACH-asetuksen mukaisten rekisteröijien on tarkistettava rekisteröintiaineistoissaan olevat tiedot ja päivitettävä niitä ennakoivasti. Rekisteröijiä kehotetaan myös parantamaan aineistoon sisältyvien tietojen laatua ja merkityksellisyyttä. Seuraavat suositukset perustuvat arviointitoiminnassa tehtyihin havaintoihin.