Rekisteröinti

Sinulla on velvollisuus kerätä tietoja sellaisten aineiden tonnimääristä, ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita valmistat tai tuot maahan yli yhden tonnin vuodessa. Toimitat nämä tiedot ECHAlle rekisteröintiaineistossa. Kiinnitä huomiota näihin suosituksiin, kun kokoat ja toimitat rekisteröintiaineistosi.

 

Toimita ECHAlle täydellinen rekisteröintiaineisto
 • Sisällytä aineistoon kaikki tiedot, jotka aineesta vaaditaan REACH-asetuksen nojalla, ja osoita, että ainetta käytetään turvallisesti.
 • Arvioi tarvittaessa aineen käytöstä aiheutuvat riskit ja selitä, miten näitä riskejä tulee hallita.
 • Varmista, että rekisteröit aineesi osana oikeaa tietojen yhteistoimitusta.
 • Anna aineesta oikeat tunnistetiedot:
  • Käytä omia yrityskohtaisia aineen tunnistetietoja, kuten analyyttisia tai koostumukseen liittyviä tietoja.
  • Varmista, että aineesi on rekisteröityä ainetta rajaavan koostumuksen mukainen.
  • Käytä saatavilla olevia IUCLID-malleja esimerkiksi UVCB-aineiden valmistusprosessin kuvauksen kaltaisten tietojen ilmoittamiseen.
 • Varmista IUCLIDin validoinnin tukityökalun avulla, että olet syöttänyt asianmukaiselta tonnimäärältä vaadittavat tiedot IUCLIDin oikeisiin kohtiin.
 • Huomautus: Validoinnin tukityökalu ei vahvista, että aineisto on täydellinen. ECHA voi tarkastaa osia aineistostasi manuaalisesti.
Ilmoita välituotteena käyttö asianmukaisesti
 • Varmista, että voit osoittaa, että aineen käyttö täyttää välituotteena käytön määritelmän ja käyttöolosuhteet, jotka on esitetty REACH-asetuksessa.
 • Osoita, että olosuhteita valvotaan tiukasti välituotteena käytettävän aineen elinkaaren ajan, etenkin sellaisia olosuhteita, joissa säiliöjärjestelmä voi rikkoontua.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)