Miten lupaa haetaan

1. Selvitä, koskeeko lupamenettely yritystäsi
Tarkasta, onko aineesi luvanvaraisten aineiden luettelossa ja koskevatko jotkin poikkeukset aineen käyttöjä.

2. Laadi hakemusstrategia
Tiedota toimitusketjua asiasta ja laadi strategia siitä, miten asiassa on paras edetä.

3. Aloita hakemuksesi laatiminen
Ota selvää, mitä tietoja hakemukseen tarvitaan, ja aloita tarvittavien raporttien laatiminen.

4. Ilmoita kemikaalivirastolle ja pyydä tiedonsaantitilaisuutta etäneuvotteluna
Ilmoita kemikaalivirastolle etukäteen aikomuksestasi toimittaa hakemus ja pyydä tiedonsaantitilaisuutta etäneuvotteluna esittääksesi kysymyksiä hakuprosessista.

5. Tee hakemuksesi valmiiksi
Viimeistele raportit ja valmistele kaikki hakemuksen toimitusta varten tarvittavat tiedot.

6. Toimita hakemuksesi
Toimita hakemuksesi toimitusajan puitteissa.

7. Seuraa lausunnon etenemistä
Seuraa hakemuksen käsittelyvaiheita aina kuulemisesta komiteoiden lausuntojen laatimiseen saakka.

8. Täytä velvoitteesi Euroopan komission päätöksen jälkeen
Varmista, että täytät kaikki velvoitteesi Euroopan komission päätöksen jälkeen, kuten täytäntöönpanon ehdot. Jatkokäyttäjien on myös ilmoitettava kemikaalivirastolle aineen käytöstä.

9. Toimita tarkastusraportti, jos aineen käytölle on edelleen tarvetta
Jos aineen käytölle on edelleen tarvetta udelleentarkastelujakson jälkeen, toimita tarkastusraportti viimeistään 18 kuukautta ennen jakson loppumista.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)