Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Selvitä, koskeeko lupamenettely yritystäsi

Yrityksen lupatarpeen selvittämiseen tarvitaan tieto kaikista aineista ja käytöistä.

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi määritetyt aineet sisältyvät luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV). Niitä ei voi saattaa markkinoille asetetun määräpäivän jälkeen, jollei käyttöä ole hyväksytty tai vapautettu lupamenettelystä.

Yrityksen lupatarpeen voi selvittää tarkastamalla, onko jokin yrityksen käyttämistä tai markkinoille saattamista aineista luvanvaraisten aineiden luettelossa. Jos aineet ovat luvanvaraisten aineiden luettelossa, tarkasta, onko käytöt vapautettu lupamenettelystä (tällaisia käyttöjä ovat esimerkiksi välituotteet sekä tieteellinen tutkimus ja kehitys). 

Selvitä, koskeeko lupamenettely yritystäsi

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2