Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Ole mukana lausunnon kehittämisessä

Julkinen kuuleminen alkaa, kun kemikaalivirasto julkaisee haettuja käyttöjä koskevat yleiset tiedot verkkosivustollaan ja pyytää kiinnostuneita osapuolia toimittamaan tietoa mahdollisista vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista kyseisiä käyttöjä varten.

Julkinen kuuleminen kestää kahdeksan viikkoa, ja hakija voi vastata julkisesti kaikkiin huomautuksiin.

Riskinarviointikomitean ja sosio-ekonomisen analyysin komitean päätösluonnokset

Riskinarviointikomitea (RAC) ja sosio-ekonomisen analyysin komitea (SEAC) laativat päätösluonnokset kymmenen kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Komiteoiden lausunnot perustuvat hakemukseen, julkisen kuulemisen aikana mahdollisesti annettuihin tietoihin vaihtoehdoista sekä toimitettuihin lisätietoihin.

Osana tätä prosessia hakijaa saatetaan pyytää:

  • toimittamaan lisätietoja, jotka selventävät hakemukseen liittyviä kysymyksiä
  • keskustelemaan RAC:n ja SEAC:n esittelijöiden kanssa julkisessa kuulemisessa saaduista tiedoista tai hakemukseen liittyvistä teknisistä tai tieteellisistä kysymyksistä.

Lausuntoluonnoksesta voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. RAC ja SEAC huomioivat lopullisessa lausunnossaan mahdolliset lausuntoluonnoksia koskevat huomautukset. Sihteeristö toimittaa lausunnot Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle. Lausunnoista julkaistaan ei-luottamukselliset versiot kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Ole mukana lausunnon kehittämisessä

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1