Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Toimita hakemuksesi

Vaihe 1.

Luo tili REACH-IT-järjestelmässä, jos sinulla ei vielä ole tiliä. Jos sinulla on jo tili, varmista, että kaikki tiedot pitävät paikkansa.

Huomaa, että kemikaalivirasto määrittää lupamaksun REACH-IT-järjestelmässä ilmoitetun yrityskoon perusteella.

Vaihe 2.

Laadi oma IUCLID-aineistosi.

Noudata ohjeasiakirjassa olevia ohjeita.

Vaihe 3.

Lähetä hakemus REACH-IT-järjestelmän kautta.

Noudata ohjeasiakirjassa olevia ohjeita.

Jos kyseessä on yhteishakemus, noudata vaiheessa 4 olevia ohjeita.

Lähetä hakemus toimitusajan ensimmäisten päivien aikana. Näin varmistat, että perusedellytykset ehditään tarkastaa kyseistä ainetta koskevaan viimeiseen hakupäivään mennessä.

Vaihe 4.

Jos osallistut yhteishakemukseen, noudata seuraavassa kaaviossa esitettyjä ohjeita.

Jos et osallistu yhteishakemukseen, ohita tämä vaihe ja siirry suoraan kohtaan 5.

Vaiheet on selostettu yksityiskohtaisesti ohjeasiakirjassa. Toimittavan hakijan ja muiden hakijoiden on suoritettava kaikki vaiheet REACH-IT-järjestelmässä.

lupahakemuksen toimittaminenLähetä hakemuksesi yhteishakemuksena REACH-IT-järjestelmän kautta Anna tietoa käytöstä, laajuudesta ja roolistatoimitusketjussaLähetä yhteishakemuksen nimi ja turvatunnus muille hakijoille osallistumisen vahvistamista varten Kirjaudu REACH-IT-järjestelmään ja vahvista osallistuminenantamalla tietojakäytöstä, laajuudesta ja roolistatoimitusketjussaOdota, kunnes kaikki hakijat ovat antaneet tietonsaTarkista ja viimeistele yhteishakemus REACH-IT-järjestelmässätoimittava hakijamuut hakijat

Vaihe 5.

Viimeistele yleiset käyttöä koskevat tiedot.

Kun perusedellytysten tarkastus on läpäisty mutta laskua ei ole vielä lähetetty, kemikaalivirasto tarkastaa käyttöjä koskeviin yleisiin tietoihin liittyvän lyhyen esittelyn, joka julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Kemikaalivirasto laatii alustavan version lyhyestä esittelystä ja pyytää hakijaa kommentoimaan sitä tiettyyn määräaikaan mennessä. Näiden kommenttien perusteella kemikaalivirasto laatii lopullisen lyhyen esittelyn ja lähettää sen hakijalle.

Ilmoitukset, jotka liittyvät käyttöjä koskeviin yleisiin tietoihin ja lyhyeen esittelyyn, sekä lasku lähetetään hakijalle viestinä REACH-IT-järjestelmässä.

Vaihe 6.

Maksa lasku laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Perusedellytysten tarkastus, viimeinen hakupäivä ja lasku

Perusedellytysten tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että hakemus täyttää joukon tiettyjä hallinnollisia edellytyksiä. Hakemuksen on läpäistävä tämä vaihe, jotta kemikaalivirasto voisi käsitellä sen asianmukaisesti ja toteuttaa tarvittavat sääntelytoimet. Huomaa, että perusedellytysten täyttäminen tarkoittaa vain sitä, että aineisto voidaan hyväksyä käsiteltäväksi, ei siis sitä, että se olisi täydellinen.

Näiden tarkastusten jälkeen kemikaalivirasto laskee lupahakemusmaksun ja lähettää laskun. Jos hakija haluaa hyödyntää REACH-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisia siirtymäjärjestelyjä, hakemus on toimitettava kemikaalivirastolle hyvissä ajoin ennen hakemusten toimittamisen määräpäivää, jotta hakemus ehdittäisiin toimittaa uudelleen ennen määräpäivää, jos se ei läpäise perusedellytysten tarkastusta (lisätietoja on Kysymyksissä ja vastauksissa 571 ja 572). Maksu on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Pk-yrityksiä koskeva tarkastus

Lupahakemuksille tehdään sama pk-yrityksiä koskeva tarkastus kuin REACH-järjestelmän rekisteröintivaiheessa. Jos hakija ilmoittaa olevansa oikeutettu alennettuun lupamaksuun, kemikaalivirasto todentaa yrityksen koon. Jos hakija ilmoittaa yrityksen olevan pk-yritys eikä tämä pidä paikkaansa, kemikaalivirasto perii hakijalta hallinnollisen maksun, joka lisätään yrityksen todellista kokoluokkaa vastaavaan maksuun.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2