Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Toimita hakemuksesi


Luo tili REACH-IT-järjestelmässä, jos sinulla ei vielä ole tiliä. Jos olet luonut tilin aiemmin, varmista, että tiedot pitävät paikkansa.

Huomaa, että kemikaalivirasto määrittää lupamaksun REACH-IT-järjestelmässä ilmoitetun yrityskoon perusteella.
 

Jos osallistut yhteishakemukseen, noudata seuraavia ohjeita. Jos et osallistu yhteishakemukseen, ohita tämä vaihe ja siirry suoraan kohtaan 3

Vaiheiden yksityiskohtainen kuvaus on asianmukaisessa oppaassa.

afa


Laadi IUCLID-aineisto

Noudata oppaan ohjeita. 


 

Hakemuksen toimittaminen REACH-IT-järjestelmän kautta

Hakemus on suositeltavaa toimittaa heti hakuajan ensimmäisinä päivinä, jotta määräaika ei ehdi umpeutua, jos hakemus ei läpäise perusedellytysten tarkastusta.

Noudata oppaan ohjeita. Jos kyseessä on yhteishakemus, yksi hakija toimittaa hakemuksen.


Yleisten käyttöjä koskevien tietojen viimeisteleminen

Kun perusedellytysten tarkastus on läpäisty mutta laskua ei ole vielä lähetetty, kemikaalivirasto tarkastaa käyttöjä koskeviin yleisiin tietoihin liittyvän lyhyen esittelyn, joka julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Kemikaalivirasto laatii alustavan version lyhyestä esittelystä ja pyytää hakijaa kommentoimaan sitä tiettyyn määräaikaan mennessä. Näiden kommenttien perusteella kemikaalivirasto laatii lopullisen lyhyen esittelyn ja lähettää sen hakijalle.

Ilmoitukset ja lasku, jotka liittyvät käyttöjä koskeviin yleisiin tietoihin ja lyhyeen esittelyyn, lähetetään hakijalle viestinä REACH-IT-järjestelmässä.

Maksa lasku laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä

 

Perusedellytysten tarkastus, viimeinen hakupäivä ja lasku

Perusedellytykset ovat ennakkovaatimuksia, joiden on täytyttävä, jotta kemikaalivirasto voi ottaa aineiston asianmukaisesti käsiteltäväksi ja vaaditut sääntelyprosessit voidaan toteuttaa. Huomaa, että perusedellytysten täyttäminen tarkoittaa vain sitä, että aineisto voidaan hyväksyä käsiteltäväksi, ei siis sitä, että se olisi täydellinen.

Näiden tarkastusten jälkeen kemikaalivirasto laskee lupahakemusmaksun ja lähettää laskun. Jos hakijat haluavat hyödyntää REACH-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisia siirtymäjärjestelyjä, heidän on toimitettava hakemus kemikaalivirastolle hyvissä ajoin ennen hakemusten toimittamisen määräpäivää, jotta he ehtivät toimittaa hakemuksen uudelleen ennen määräpäivää , jos hakemus ei läpäise perusedellytysten tarkastusta (lisätietoja on Kysymyksissä ja vastauksissa 571 ja 572 ). Masku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Pk-yrityksiä koskeva tarkastus

Lupahakemuksille tehdään sama pk-yrityksiä koskeva tarkastus kuin rekisteröinnissä. Kun lupamaksu on maksettu, kemikaalivirasto tarkastaa niiden yritysten kokoluokan, jotka ovat ilmoittaneet olevansa oikeutettuja alennettuun maksuun. Kemikaalivirasto perii hallinnollisen maksun rekisteröijiltä, jotka ovat virheellisesti väittäneet olevansa oikeutettuja alennettuun maksuun. Jos kemikaalivirasto katsoo, että yrityksen koko on suurempi kuin REACH-asetuksen mukaisessa lupahakemuksessa on ilmoitettu, yrityksen on maksettava lupamaksujen välinen erotus sekä hallinnollinen maksu. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1