Aine identifitseerimine

REACH-määrus nõuab, et kõik registreerijad esitavad oma ainete kohta piisavalt aineid identifitseerivat teavet. Iga aine kohta on ainult üks registreerimistoimik, seega peavad sama ainet kasutavad ettevõtted esitama registreerimistoimiku koos.

 

Märkige selgelt, mida olete registreerinud
  • Kontrollige, et teie teatatava aine koostis (juriidilise isiku teatatav koostis) oleks juhtregistreerija toimikus oleva registreeritud aine identifitseerimisandmete profiili (SIP) piires.

 

Kasutage IUCLIDi aruandevälju täielikult
  • Kui olete juhtregistreerija, ajakohastage oma toimikut kõigi liikmete nimel, kasutades uusi aine identifitseerimisandmete profiili (SIP) ja katsematerjali väljade aruandefunktsioone.

 

Tõendage, et teie katsematerjalid on asjakohased
  • Kui olete juhtregistreerija, teatage VII–XI lisas loetletud nõutava teabe koostamiseks kasutatud iga katsematerjali koostisainete identifitseerimisandmed ja kontsentratsiooniväärtused.
  • Esitage katsematerjali teave IUCLIDis iga näitaja kirje asjakohastel väljadel.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)