SMV-gebyrer under REACH og CLP

Før du deklarerer den virksomhed som SMV, skal du sætte dig ind i den pågældende EU-definition. Kommissionens henstilling 2003/361/EF er den eneste autentiske kilde til fastsættelse af betingelserne for, om en virksomhed betragtes som en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed.

For enerepræsentanter vurderes det i overensstemmelse med Kommissionens henstilling, om virksomheden er berettiget til gebyrnedsættelsen for SMV'er, ved hjælp af de relevante oplysninger om den virksomhed, som enerepræsentanten repræsenterer, herunder relevante oplysninger fra tilknyttede virksomheder og partnervirksomheder.

Det er vigtigt at få dette gjort rigtigt fra starten. Hvis du oplyser en forkert virksomhedsstørrelse, skal du efterfølgende betale administrationsgebyr og forskellen op til det korrekte gebyr. Husk, at det alene er dig, registranten, der er ansvarlig for, at oplysningerne i det indsendte dossier i REACH-IT er korrekte og pålidelige. Agenturet er ikke ansvarligt for korrektheden af den rådgivning, der gives af tredjeparter til at fastsætte størrelsen af din virksomhed eller den virksomhed, du er enerepræsentant for.

Hvordan virksomhedens størrelseskategori fastlægges

Trin for trin-anvisninger for vurdering af virksomhedens størrelseskategori.

Mere

Hvad du skal gøre, hvis du har angivet en forkert SMV-størrelseskategori

Hvis du oplyste en forkert størrelseskategori for virksomheden i REACH-IT, kan du her læse mere om, hvordan du underretter ECHA.

Mere

 

SMV-kontrol

ECHA har ansvar for at kontrollere størrelsen af de virksomheder, der hævder at være berettiget til gebyrnedsættelsen for SMV'er, for at sikre konkurrenceligevægt.

Mere

Ekspeditionsgebyrer

Efter at have kontrolleret den oplyste SMV-størrelseskategori, beregner ECHA et administrationsgebyr for alle registranter, der ukorrekt hævdede at være berettiget til gebyrnedsættelse.

Mere

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)