Små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Alle virksomheder har uanset deres størrelse ansvar for sikkerheden af de kemikalier, de bringer på markedet i EU. Der findes masser af materiale og mange redskaber til at hjælpe dig. Tusinder af virksomheder, herunder mange SMV, har allerede registreret deres kemikalier hos ECHA.

Hvis REACH-, CLP, PIC- og biocidforordningen er nye for dig, skal du allerførst finde ud af dine rettigheder og forpligtelser. Dine rettigheder og forpligtelser afhænger af din rolle i leverandørkæden, det specifikke stof, du importerer, producerer, lagerfører eller anvender, og hvor farligt det er.

Reducerede gebyrer for SMV

Små og mellemstore virksomheder kan nyde fordel af reducerede gebyrer i henhold til REACH-, CLP- og biocidforordningen. Reduktionerne, der afhænger af din virksomheds størrelse, er fastlagt ved Kommissionens henstilling 2003/361/EF og kan udgøre op til 95 % af standardgebyret for en REACH-registrering.