Hvad gør du, hvis du har angivet en forkert SMV-størrelseskategori?

Følg disse anvisninger, hvis du opdager, at du i REACH-IT har angivet en forkert størrelseskategori for din virksomhed (eller den virksomhed, du er enerepræsentant for), og at du har bekræftet denne forkerte SMV-kategori, da du indsendte registreringer, opdateringer eller anmeldelser:

Når ECHA endnu ikke har påbegyndt SMV-kontrollen

Image

Underret ECHA om den forkerte angivelse af din virksomheds størrelseskategori ved at udfylde helpdesk-kontaktformularen ("'Helpdesk contact form"). Når du har indtastet dine kontaktoplysninger, skal du vælge "I have a question related to the dossier submission to ECHA..." (Jeg har et spørgsmål om indsendelse af dossierer til ECHA…), udfylde de nødvendige felter og angive det korrekte indsendelsesnummer. Sørg for at angive den rigtige virksomhedsstørrelse. Hvis du har flere indsendelser, skal du angive alle dem, der berøres af opdateringer af størrelseskategorien.

ECHA helpdesk-kontaktformular

 
Image

Når du har informeret ECHA om virksomhedens rigtige størrelseskategori (jf. punktet ovenfor), vil du modtage en meddelelse, efterfulgt af de(n) ny faktura(er) via din REACH-IT-konto. Du bedes betale de(n) ny faktura(er) svarende til den nye virksomhedsstørrelse inden for den angivne betalingsfrist.

 

Hvis du følger ovennævnte anvisninger, kan du undgå at blive pålagt et administrationsgebyr. ECHA pålægger ikke administrationsgebyr, når registranter retter deres ukorrekte angivelse af størrelseskategori skriftligt til agenturet, inden SMV-kontrollen påbegyndes.

Vigtigt: Det er ikke tilstrækkeligt at opdatere virksomhedsprofilen i REACH-IT for at undgå administrationsgebyret.

Husk, at når først ECHA har kontaktet dig for at kontrollere den angivne SMV-kategori, vil der blive pålagt et administrationsgebyr foruden den resterende del af det korrekte gebyr for alle de indsendelser, der er omfattet af SMV-kontrollen, hvis SMV-kontrollen viser, at virksomheden er i en større kategori end den, der blev angivet på indsendelsestidspunktet.

Det anbefales, at du altid sørger for at holde profilen opdateret for din virksomhed eller den virksomhed, du er enerepræsentant for, så du undgår at modtage ukorrekte fakturaer for fremtidige indsendelser.

Når ECHA allerede har påbegyndt SMV-kontrollen

Så snart ECHA har kontaktet dig for at kontrollere den angivne SMV-kategori, pålægges der et administrationsgebyr, hvis SMV-kontrollen viser, at virksomheden tilhører en større kategori end den, der angivet på indsendelsestidspunktet. Desuden vil du blive faktureret for den resterende del af det fulde gebyr svarende til den korrekte størrelseskategori, hvilket gælder alle indsendelser, der er omfattet af SMV-kontrollen.

Dog er der nu åbnet mulighed for at få reduceret det gældende administrationsgebyr til 50 % for virksomheder, der retter virksomhedsstørrelsen til den korrekte, efter først at være blevet kontaktet af ECHA. Dette fremgår af beslutning MB/21/2012/D fra ECHA's bestyrelse med ændringer af beslutning MB/D/29/2010 om klassificering af tjenesteydelser, som der opkræves gebyr for. Hvis du får en meddelelse fra ECHA om påbegyndelse af SMV-kontrollen og indser, at du har angivet og bekræftet størrelsen af din virksomhed forkert, skal du gøre følgende for at opnå denne reduktion:

Image

Ret til den korrekte virksomhedsstørrelse ved at udfylde den erklæring om forkert størrelse ("Declaration of wrong size"), som er vedlagt ECHA's meddelelse om påbegyndelse af kontrollen af din virksomheds berettigelse til gebyrnedsættelsen for SMV'er.

 
Image
Send den korrekt udfyldte og underskrevne erklæring om forkert størrelse til ECHA inden for 21 kalenderdage efter datoen på ovennævnte meddelelse, enten med e-mail til sme-verification@echa.europa.eu eller med post eller kurerpost til følgende adresse:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Hvis du opdaterer din virksomhedsstørrelse til ikke-SMV (stor), behøver du ikke sende yderligere dokumentation til ECHA ud over den korrekt udfyldte erklæring om forkert virksomhedsstørrelse. Men hvis den opdaterede virksomhedsstørrelse stadig er inden for SMV-kategorierne, efter at du har rettet den (dvs. opdatering fra mikro til lille, mikro til mellemstor, eller lille til mellemstor kategori), skal du indsende dokumentation for den opdaterede SMV-status.

 

Bemærk, at hvis du indsender din erklæring om forkert virksomhedsstørrelse efter udløbet af den frist, der er fastsat af ECHA, vil du ikke være berettiget til at få nedsat administrationsgebyret til 50 %.

Det anbefales, at du altid holder profilen opdateret for din virksomhed eller den virksomhed, du er enerepræsentant for, så du undgår at modtage ukorrekte fakturaer ved fremtidige indsendelser.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)