Administrative gebyrer

NNår en juridisk eller fysisk person har erklæret sig berettiget til en gebyrnedsættelse og har betalt et nedsat gebyr, men ikke kan dokumentere at være berettiget til en sådan nedsættelse, opkræver ECHA på grundlag af gebyrforordning (EF) nr. 340/2008differencen i forhold til gebyret for den rigtige virksomhedsstørrelseskategori samt et administrationsgebyr, der er fastlagt i bestyrelsens afgørelse MB/D/29/2010, som ændret ved bestyrelsens afgørelse MB/21/2012/D og MB/14/2015.

Administrationsgebyrer:

Virksomhedens størrelse

Administrationsgebyr

Stor (ikke-SMV)
Hvis en stor virksomhed (ikke-SMV) med urette erklærer at være en SMV

19 900 euro eller 2,5 gange den økonomiske vinding, afhængigt af hvilken der er lavest 

Mellemstor
Hvis en mellemstor virksomhed med urette erklærer at være en lille virksomhed eller en mikrovirksomhed

13 900 euro eller 2,5 gange den økonomiske vinding, afhængigt af hvilken der er lavest. 

Lille
Hvis en lille virksomhed med urette erklærer at være en mikrovirksomhed

7 960 euro eller 2,5 gange den økonomiske vinding, afhængigt af hvilken der er lavest 

 

*Økonomisk vinding er forskellen mellem de nedsatte SMV-gebyrer, som er betalte men ikke berettigede, og gebyrerne for den rigtige virksomhedsstørrelseskategori.

I afsnittet "Hvad du skal gøre, hvis du har angivet en forkert SMV-størrelseskategori", findes der yderligere oplysninger om, hvordan:

Billede

du kan undgå at skulle betale et administrationsgebyr, hvis du har angivet en forkert størrelseskategori til ECHA, men endnu ikke er blevet kontaktet af ECHA med henblik på kontrol af størrelseskategorien for din virksomhed eller den virksomhed, du er enerepræsentant for.

 
Billede
du kan reducere virksomhedens relevante administrative gebyr med 50 %, hvis du har angivet en forkert størrelseskategori til ECHA, men endnu ikke er blevet kontaktet af ECHA med henblik på kontrol af størrelseskategorien for din virksomhed eller den virksomhed, du er enerepræsentant for.

 

Hvad du skal gøre, hvis du har angivet forkert SMV-størrelseskategori

 

 

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)