CLP quiz

Klassificeringen og mærkningen af kemikalier er under forandring! Nye piktogrammer med hvid baggrund erstatter de nuværende orangefarvede piktogrammer i EU.

 

Produkter med disse etiketter kan forårsage skader, hvis de ikke håndteres korrekt. Sørg for at lære, hvad
etiketterne betyder, og læs instruktionerne med henblik på sikker anvendelse.

 

 

Prøv quizzen.

Find ud af, hvor godt du kender symbolerne.

Læs etiketterne.

Sørg for at beskytte dig!

Categories Display