Оценка

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

В съответствие с член 54 от регламента EACH до 28 февруари всяка година ECHA трябва да публикува доклад за напредъка, постигнат от нея през предходната календарна година по отношение на задълженията, възложени във връзка с оценката.   От ECHA изрично се изисква да включва в тези доклади препоръки към потенциалните регистранти, за да насърчи подобряването на качеството на бъдещите регистрации.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)