Разглеждане на предложения за провеждане на изпитвания

Регистрантите трябва да подадат предложение за провеждане на изпитвания, ако възнамеряват да извършат ново изпитване, посочено в приложения IX и X към REACH. ECHA проверява (съгласно член 40 от REACH) всички предложения за провеждане на изпитвания, подадени от регистрантите, и гарантира, че всяко предложение за провеждане на изпитвания е насочено към действителната необходима информация, като избягва провеждане на ненужни изпитвания, по-специално когато при изпитването се използват гръбначни животни.

Недопустими предложения за провеждане на изпитване

Има няколко причини за приключване на проверка за предложение за провеждане на изпитване преди препращане към компетентните органи на държавите членки. Те включват прекратяване на производството или вноса от регистранта, оттегляне на предложенията за провеждане на изпитване и недопустимост.

Недопустими предложения за провеждане на изпитване са тези, при които в REACH не е предвидена проверка на предложения за провеждане на изпитване. Това са следните случаи:

  1. предложението е насочено към крайните точки от приложения VII и VIII;
  2. изпитването вече е в ход или е приключило;
  3. вместо резултати от изпитване се представя предложение за провеждане на изпитвания в отговор на предходно решение на компетентен орган на държава членка съгласно член 16, параграф 1 или 2 от Директивата относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества (вж. също член 135 от REACH). 
  4. предложението за провеждане на изпитвания се включва в резултат на решение на ECHA за проверка на съответствието или оценка на веществата.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)