Въпросник относно CLP

Класификацията и етикетирането на химикалите се променя! Нови пиктограми на бял фон заменят оранжевите в ЕС.

Продуктите, които съдържат тези етикети могат да Ви нанесат вреди, ако не се използват коректно. Уверете се, че знаете какво означават етикетите и прочетете инструкциите, за да гарантирате безопасна употреба.
 

Направете този тест.

Проверете колко добре познавате символите.

Прочетете етикетите.

Бъдете в безопасност!

Categories Display