Vrednote

Preglednost

Regulativne partnerje in zainteresirane strani dejavno vključujemo v svoje dejavnosti in sprejemamo odločitve na pregleden način. Lahko nas je razumeti in navezati stik z nami.

Neodvisnost

Smo neodvisni od vseh zunanjih interesov in nepristranski pri sprejemanju odločitev. Pred sprejetjem številnih odločitev se odkrito posvetujemo s predstavniki javnosti.

Zanesljivost

Naše odločitve temeljijo na znanosti in so dosledne. Vsi naši ukrepi temeljijo na odgovornosti in varnosti zaupnih informacij.

Učinkovitost

Usmerjeni smo k ciljem, zavzeti in si vedno prizadevamo za razumno rabo sredstev. Uporabljamo visoke standarde kakovosti in spoštujemo roke.

Zavzetost za blagostanje

Spodbujamo varno in trajnostno uporabo kemikalij za izboljšanje kakovosti življenja ljudi v Evropi ter varovanje in izboljšanje kakovosti okolja.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)