Upravni odbor

Upravni odbor je upravljavski organ agencije. Ima nadzorno vlogo in je splošno odgovoren za proračunske zadeve in zadeve glede načrtovanja, imenovanje izvršnega direktorja, članov in predsednika komisije za pritožbe ter poročanje o dejavnostih agencije ECHA vsem institucijam EU.

Upravni odbor je sestavljen iz:

 • 28 članov iz držav članic EU;
 • treh predstavnikov Komisije;
 • dveh predstavnikov Evropskega parlamenta;
 • treh opazovalcev iz zainteresiranih strani, ki jih imenuje Komisija.

Upravni odbor je poleg članov povabil tudi po enega opazovalca iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Predsednik in podpredsednik

Na čelu upravnega odbora je njegova švedska članica Nina Cromnier. Podpredsednik je irski član Marin Lynch. Predsednica in podpredsednik sta imenovana za dve leti, mandat pa enkrat podaljšata. Nina Cromnier je funkcijo predsednice upravnega odbora prevzela 1. oktobra 2018.

Sestava

Vsi člani upravnega odbora so imenovani na podlagi izkušenj in strokovnega znanja s področja kemijske varnosti ali zakonske ureditve v zvezi s kemikalijami. Njihov mandat traja štiri leta in ga je mogoče obnoviti enkrat.

Predstavnike držav članic imenuje Svet. Člane, ki zastopajo Evropsko komisijo in Evropski parlament, neposredno imenujeta zadevni instituciji. Komisija poleg treh članov z glasovalno pravico imenuje še tri člane brez glasovalne pravice, ki zastopajo zainteresirane strani.

Sestanki

Datumi sestankov za leto 2019 so:

 • 28-29/03/2019
 • 15/04/2019
 • 19-20/06/2019
 • 26-27/09/2019
 • 12-13/12/2019

Datumi načrtovanih sestankov za leto 2020 so:

 • 26-27/03/2020
 • 17-18/06/2020
 • 24-25/09/2020
 • 16-17/12/2020

Sekretariat

Izvršni direktor je odgovoren za zagotavljanje storitev sekretariata upravnemu odboru. Za praktične vidike dela agencije skrbi enota za upravljanje, strategijo in odnose.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)