Zaslišanja

Stranke pritožbenega postopka so upravičene, da v postopku podajo ustno izjavo. Komisija za pritožbe tako lahko odredi zaslišanje, če meni, da je to potrebno ali če tako zahteva pritožnik ali agencija. Stranke lahko zaslišanje zahtevajo v dveh tednih po tem, ko jih je tajništvo komisije za pritožbe obvestilo o zaključku pisnega dela pritožbenega postopka.

Zaslišanja potekajo v Helsinkih v poslovnih prostorih agencije.

Običajno so zaslišanja javna, razen če komisija za pritožbe ne odredi drugače zaradi resnih razlogov (npr. če se med zaslišanjem obravnavajo zaupni podatki).

Če bi se želeli udeležiti katerega od spodaj navedenih zaslišanj, si oglejte smernice za pripadnike javnosti, ki se želijo udeležiti zaslišanja pred komisijo za pritožbe. Smernice vsebujejo informacije o tem, kako vložiti prošnjo za udeležbo na zaslišanju.

 

Prihodnja zaslišanja

Announcement
A-009-2018
Symrise AG Germany
11/12/2019 09:30 AM View Announcement
A-010-2018
Symrise AG Germany
11/12/2019 09:30 AM View Announcement
Prikazujem 2 rezultata(e)(ov).

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)