Pritožbeni postopek

Pri komisiji za pritožbe agencije ECHA se je mogoče pritožiti zoper nekatere odločitve agencije, navedene v členu 91 uredbe REACH in členu 77 uredbe o biocidnih proizvodih.

Pravila, ki se uporabljajo v pritožbenem postopku, so določena v poslovniku.

Kot pomoč strankam, da ravnajo v skladu z zakonskimi zahtevami in čim bolj učinkovito pripravijo pritožbo, je komisija za pritožbe pripravila praktična navodila.

Komisija za pritožbe je v isti namen objavila tudi posebne obrazce in podporni kontrolni seznam. Uporaba obrazcev sicer ni obvezna, je pa zelo priporočljiva.

Obrazci za pripravo dokumentacije za pritožbe

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)