Odbor za biocidne proizvode

Odbor za biocidne proizvode (v nadaljnjem besedilu „BPC") pripravlja mnenja agencije ECHA v zvezi s številnimi postopki iz uredbe o biocidnih proizvodih (BPR). Končne odločitve sprejme Evropska komisija. Postopki so naslednji:

  • vloge za odobritev ali podaljšanje odobritve aktivnih snovi,
  • pregled odobritve aktivnih snovi,
  • predložitev vlog za vključitev v Prilogo I aktivnih snovi, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 28 in pregled vključitve takšnih aktivnih snovi v Prilogo I
  • določitev možnih aktivnih snovi za zamenjavo
  • predložitev vlog za dovoljenje Unije za biocidne proizvode ter za podaljšanje, preklic in spremembo dovoljenj Unije, razen v primeru vlog za upravne spremembe
  • znanstvene in tehnične zadeve v zvezi z medsebojnim priznavanjem v skladu s členom 38,
  • na zahtevo Komisije ali držav članic je BPC odgovoren tudi za pripravo mnenja o vseh drugih vprašanjih, ki izhajajo iz izvajanja uredbe BPR v zvezi s tehničnimi smernicami ali tveganji za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje.

Sestava

Vsaka država članica je upravičena do imenovanja enega člana v Odbor za biocidne proizvode za triletni mandat, ki je obnovljiv. Države članice lahko imenujejo tudi njegovega namestnika.

Vlagatelji lahko sodelujejo v razpravah BPC.  Dnevni red za sestanke BPC se objavi najkasneje 21 dni pred sestankom. Če želijo vlagatelji sodelovati pri obravnavi svoje točke na dnevnem redu, morajo stopiti v stik s sekretariatom Odbora za biocidne proizvode (BPC (na) echa.europa.eu) in zlasti slediti pristopu, ki je opisan v oddelku 3 Kodeksa za vlagatelje, ki sodelujejo v BPC in njegovih delovnih skupinah.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)