Odbor za socialno-ekonomsko analizo

Odbor za socialno‑ekonomsko analizo pripravlja mnenja agencije ECHA o socialno‑ekonomskem vplivu morebitnih zakonodajnih ukrepov za kemikalije v postopkih v zvezi z REACH. Končne sklepe sprejme Evropska komisija.

 

Omejitev 

Odbor ocenjuje socialno‑ekonomski vpliv predlaganih omejitev proizvodnje, dajanja na trg ali uporabe snovi. To vključuje upoštevanje pripomb in socialno-ekonomskih analiz, ki jih predložijo tretje strani.
 

Avtorizacija 

Odbor za socialno‑ekonomsko analizo ob predložitvi vloge za avtorizacijo oceni socialno-ekonomske dejavnike ter razpoložljivost, primernost in tehnično izvedljivost drugih možnosti, povezanih z uporabami snovi. Upoštevajo se tudi prispevki tretjih strani, ki so povezani z vlogo.
 

Zahteve izvršnega direktorja agencije ECHA

Odbor za socialno-ekonomsko analizo na zahtevo izvršnega direktorja agencije ECHA izdaja mnenja v zvezi s socialno‑ekonomskimi vprašanji o vseh drugih vidikih, povezanih z varnostjo snovi kot takih, v pripravkih ali izdelkih.
Odbor za socialno-ekonomsko analizo zagotavlja tudi znanstveno podporo, da se okrepi sodelovanje med Skupnostjo, njenimi državami članicami, mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami v zvezi z varnostjo snovi, ter dejavno sodeluje pri tehnični pomoči in dejavnostih usposabljanja za smotrno ravnanje s kemikalijami v državah v razvoju.
 

Sestava

Člane Odbora za socialno‑ekonomsko analizo imenuje upravni odbor agencije ECHA izmed kandidatov, ki jih predlagajo države članice za obnovljivi mandat treh let.
 
 
 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)