Obežník PIC

Obežník PIC je správa vydávaná dvakrát ročne sekretariátom Rotterdamského dohovoru. Je to kľúčový dokument pri plnení postupov PIC a výmene informácií o nebezpečných chemických látkach.

Obežník poskytuje aktualizácie rozhodnutí, ktoré boli prijaté konferenciou zmluvných strán, a prehľad relevantných vnútroštátnych opatrení a návrhov na zahrnutie veľmi nebezpečných pesticídnych prípravkov do postupu PIC. Tieto publikácie informujú aj o nových odpovediach pri dovoze poskytnutých zmluvnými stranami a ponúkajú zoznam všetkých platných oznámení podľa postupu PIC.

 

PIC Circulars

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)