Podávanie ročných správ o vývozoch a dovozoch podľa nariadenia PIC

Každoročne počas prvého štvrťroku musia vývozcovia a dovozcovia chemikálii PIC povereným národným orgánom poskytnúť informácie o presných množstvách chemickej látky (ako látky samotnej a ako súčasť výrobkov alebo zmesí), ktorá sa vyváža do každej krajiny, ktorá nie je členom EÚ, alebo sa z nej dováža. Toto je v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 649/2012 a s článkom 9 predchádzajúcich nariadení PIC (nariadenia (ES) č. 304/2003 a nariadenia (ES) č. 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)