Kviz o CLP

Výrobky označené týmito etiketami môžu byť v prípade nesprávneho zaobchádzania škodlivé. Zapamätajte si, čo znamenajú tieto etikety a prečítajte si návod na použitie, aby sa zaistilo bezpečné používanie takto označených výrobkov.
 

Odpovedzte na otázky v tomto kvíze.

Overte si, ako dobre poznáte symboly.

Prečítajte si údaje na etikete.

Dbajte o svoju bezpečnosť!
 

Categories Display